ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě 


Cílové skupiny: všechny třídní kolektivy MŠ 

Součást ŠVP: vzdělávací oblast Dítě a svět, utváření vztahu dítěte k prostředí, ve kterém žije

Flexibilita programu: úprava plánu v rámci třídy s ohledem na věk a potřeby dětí 

Pomůcky: dvojité lupy, mikroskopy, modely vývoje života, motýlí zahrádka, pracovní listy, projekt V říši obrů, odborná literatura 

Metody: experimenty, zážitkové a kooperativní učení 

Spolupráce: externí partneři z řad rodičů i občanských sdružení 


EVVO - aktivity

 Třídění odpadu: papír, plasty, sklo, spolupráce s AVE
 Sběr kaštanů a žaludů pro zvěř a pro tvořivé hry
 Ekologické exkurse (čistička Hořovice, skládka Hrádek, návštěva farmy...)
 Beseda s myslivcem, rybářem, včelařem, zahrádkáři ....
 Návštěva farmy a ranče (význam domácích zvířat pro člověka)
 Vážíme si každé lidské práce- návštěva hasičů
 Využívání tradic: Vánoce, Velikonoce 

Projektové dny (zapojení rodičů do jejich realizace)

 Barevné dny- (JARO - zelený den, LÉTO- žlutý den, PODZIM- červený den/hnědý den, ZIMA - modrý den)
 Využití podzimního počasí-DRAKIÁDA
 Karneval
 Den Země 

Zahrada v MŠ

 Instalace přírodních herních prvků
 Využívání zahrady při ranním cvičení
 Při příznivém počasí přesouvat aktivity ven
 Odpočinek a relaxace v přírodě
 Vytvoření hmyzího hotelu
 Bylinková zahrádka 

Náměty na výlety

 Toulcův dvůr - Středisko ekologické výchovy
 Pohádkový statek - Újezd nad Mží
 Pohádková chalupa Pičín
 Nanuková show - Klaun v tělocvičně ZŠ
 Dům pohádek Plzeň (nad Zoo)
 Čechova stodola 

Náměty na eko činnosti

 Vycházky ke krmelcům
 Péče o rostliny ve třídě
 Pěstitelství, péče o záhonky, rostliny, stromy, keře
 Koutky živé přírody ve třídě
 Výroba herbářů
 Pozorování pod lupou, mikroskopem
 Krmení kachen na potoce
 Krmení ptáčků v zimě
 Tvoření z odpadového materiálu
 Šetříme energiemi i surovinami 

Pokusy

 Zakopat na zimu ponožku a v ní odpad různého druhu a na jaře vykopat a pozorovat, jak se odpad změnil např. papír, plasty, sklo
 Zakopat Pet lahev se skořápkami, kaštany, žaludy- na jaře vykopat
 Klíčení semínek
 Sběr půdy ze zahrady-pozorování živočichů
 Rychlení větvičky-co potřebuje rostlina k růstu