KORONA REŽIM V NAŠÍ ŠKOLCE

Nařízení Ministerstva zdravotnictví
od 21. 10.


KARANTÉNA 2 TŘÍD A 11 ZAMĚSTANCŮ (20. 10.)


Manuál pro rodiče ze 17. 10.


Výzva rodičům z 14. 10.


Aktuální informace ke COVID (9.9.2020)

Od 9. 9. 2020 je jedna třída MŠ Větrná v karanténě! MŠ postupuje dle pokynů KHS.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Covid - 19:

1) Do MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba, a s rouškou.
2) Do MŠ jen zdravé dítě!
3) Rodiče nevstupují do třídy, dezinfikují ruce v šatně nebo u vchodu do MŠ
4) Ruší se mimoškolní aktivity
5) Doporučujeme omezit pobyt dětí ve svodných třídách
6) V případě alergického kašle/ rýmy doloží rodič zprávu lékaře

Info rodičům jsou k dispozici: web, úřední deska, šatny tříd.


Prevence COVID (od 7.9.2020)

 


COVID - 19 - Informace k 25.5.2020

Vážení rodiče,


prosím, přečtěte si pozorně informace k obnovení provozu školky od 25. 5. 2020 a bezpečnostní opatření a požadavky dodržujte.


Upozornění: V obou budovách MŠ byl proveden generální úklid, dezinfekce všech hraček a prostor. Na základě růstu cen potravin se zvyšuje stravné v MMŠ Hořovice od 1. 6. 2020. Více info ZDE. 

Po kliknutí na buttonek níže se vám plakátek rozklikne na nové stránce: