KRTEČKOVÉ

Učitelka: Bc. Karolína Culková, Dis.

Učitel: Bc. Matouš Vokoun

Asistentka: Bc. Denisa Zelená

Provozní personál: Jana Andělová ml.

Počet dětí: 24

Věk dětí: 5-6 let


Třída Krtků

Ve třídě Krtků se nás letos sešlo 13 děvčat a 11 chlapců, převážně ve věku 5-6. let. Jedná se tedy o poslední školní rok těchto dětí v mateřské škole. Jsme poskládaní z mnoha tříd naší MMŠ.
Letos se budeme opět ve všech oblastech intenzivně připravovat na  následné vzdělávání v ZŠ. Chceme se také věnovat tématům, která děti zajímají, a budeme se snažit je nasměrovat k dalším otázkám. Hodnotíme, utváříme názory, dáváme prostor k sebevyjádření a k praktickým činnostem, které děti uplatní v životě a pomocí kterých budou prospěšné i nám dospělým. Děti vedeme k osobní i společenské pohodě, aby se harmonicky vyvíjela jejich psychomotorika. Klademe důraz na empatii, toleranci, kooperaci a koedukaci, neboť tyto aspekty jsou základním pilířem každé společnosti.

V letošním školním roce se těšíme na společné zážitky a spolupráci s rodiči.

Učitelé: Bc. Karolína Culková, DiS.

Bc. Matouš Vokoun

Fotogalerie 2022/2023