Zápis na šk. rok 2022/2023

Zápis do MMŠ Hořovice proběhne ve čtvrtek 5. května od 16:00 do 18:00 hod. v budově školky v ulici Větrná. K zápisu prosím přineste vyplněné dokumenty, které jsou přílohou  této zprávy - Přihlášku do MŠ, Dotazník k zápisu, Potvrzení o očkování (děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy ti, kterým k 31.8.22 již bylo 5 let, toto potvrzení mít nemusí), dále občanský průkaz rodiče, potvrzení o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte.

Kdo nemá možnost si stáhnout tiskopisy z webu školky, může si je vytištěné vyzvednout od 25.4. ve všední dny vždy mezi 14:30 a 16:30 hod. ve vestibulu MMŠ na Větrné. V krajním případě je dostane při zápisu k vyplnění.

V příloze Kriteria přijetí se dozvíte, podle jakého klíče budou děti do školky přijímány. Na přijímání dětí nemá vliv pořadí odevzdaných žádostí.

Přílohu Přihláška ke stravování vyplníte až na základě přijetí do MŠ. Podrobnosti k přihlášení ke stravování se dozvíte ZDE.

Zápis pro děti azylantů z Ukrajiny proběhne 1.6. 2022. Budou přijaty do MMŠ v případě, že budou volná místa. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu dubna. Řešení této záležitosti probíhá ve spolupráci se zřizovatelem. Přihlášku a další materiály k zápisu v češtině i v ukrajinštině najdete pod tímto textem (modré přílohy).

Speciální třída není od šk. roku 2021/2022 otevřena. Důvodem je změna financování ze strany MŠMT, která nedovoluje personálně pokrýt potřeby této třídy.