Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat šťastnými. /Z.Matějček/

Nové informace

Pod tímto textem najdete nejnovější informace k provozu školky. Starší články naleznete ZDE  .

Informujeme rodiče, že Potvrzení pro daňové účely o nákladech na školné za rok 2022 bude k dispozici na třídách v období od 23.1. do 15.2. 2023. Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují, si mohou doklad vyzvednout u vedoucí ŠJ pí. Kořínkové, tel 734 159 443. Daňový doklad se nevystavuje za období, kdy jsou děti předškoláčky a školné tudíž neplatí.

Městská policie upozorňuje na nálezy použitých injekčních stříkaček v oblasti Hořovic. Prosíme, vysvětlete svým dětem, aby vám takovýto nález ihned hlásily a v žádném případě na stříkačku nesahaly. Stejně tak je to učíme ve školce. Případný nález stříkačky je vhodné nahlásit na MP Hořovice. Strážníci se postarají o likvidaci.

Obecná charakteristika

Jestlipak víte, kolik má naše školka budov, tříd a dětí? A že máme i speciální třídu a inspirujeme se alternativním programem Začít spolu? 

 • Zřizovatelem je město Hořovice. 
 • Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let.
 • V některých třídách se děti vzdělávají v duchu programu Začít spolu.
 • Provoz školky je od 6:00 do 16:30. 
 • Budova školky v ulici Větrná má 4 pavilony, ve kterých je celkově 10 tříd většinou po 20 až 25 dětech. Jedna třída má kapacitu 15 míst a jedna 10 míst.
 • Součástí každé třídy je sociální zařízení, výdejní kuchyňka a šatna.
 • MŠ na Větrné se nachází na západním okraji města nedaleko lesoparku Dražovka a cyklostezky.
 • Prostorný areál zahrady nabízí 8 pískovišť, houpadla, lezecké stěny, skluzavky a další herní prvky.
 • V budově na Větrné je zázemí vedení MŠ a vlastní kuchyně.

 • Budova školky v Jiráskově ulici se nachází ve vile nedaleko centra.
 • 2 třídy rodinného typu po 15 dětech, vlastní kuchyni
  a prostornou zahradu s pískovištěm a herními prvky.
 • K vycházkám a pobytu venku se využívá lesopark Dražovka, zámecký park a hřiště 1. ZŠ Hořovice.

 • Pokud by vás zajímalo něco z HISTORIE, stačí kliknout na modrý odkaz a text se vám otevře
  v novém okně.

Partneři

Projekt MMŠ Hořovice ŠABLONY II OPVVV je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu pedagogů mateřské školy a na projektové vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Dokument o rozhodnutí poskytnutí dotace naleznete ZDE.

Seznam Šablon III. : 

 • školní asistent MŠ (122x)
 • projektový den mimo školu (1x)
 • projektový den ve výuce (1x)