JSEM RODIČ

Stavíme na vzájemné důvěře a otevřenosti

Důležitým prvkem fungování trojúhelníku rodič - učitelka - dítě, je spolupráce! Nebojte se zeptat nebo ještě lépe si s učitelkou domluvit konzultaci, pokud je váš dotaz či problém na delší rozpravu.
Aby vše fungovalo tak jak má, dodržují děti stanovená třídní pravidla. A aby spokojenost byla vzájemná, bylo by dobré, abyste doporučení a jistá pravidla dodržovali i vy, rodiče. Děkujeme.

Pravidla pro rodiče

 • Sledujte nástěnku, která je v hlavním vestibulu a nástěnky v kmenové třídě. 
 • Do školy voďte zdravé děti a až po dostatečné rekonvalescenci.
 • Dodržujte provozní dobu školky (6:00 - 16:30). Pokud je to možné, přicházejte do 8:00. Děti se velmi těší na volné ranní hry, které trvají zhruba do 8:20 - 8:30, pak už je na řadě řízená činnost (cvičení, logopedie, komunitní kruhy, apod.).
 • Děti předávejte učitelkám, nikdy je neposílejte do třídy ze šatny samotné!
 • Průběžně kontrolujte, zda má dítě  vhodné oblečení. Pláštěnku pro případ deště (chodíme ven za každého počasí), pokrývku hlavy proti slunci, nepromokavý oděv a obuv na sníh. Během roku vrstvené oblečení s možností výběru dle aktuální venkovní teploty ( silná - slabší mikina,...).

  Vhodné oblečení má vliv na imunitu dítěte. Je důležité neprochladnout, ale též se neoblékat moc. Děti jsou venku v pohybu, a pokud se zpotí, může to být příčina prochladnutí. Nezapomínejte na náhradní převlečení. Nedávejte dětem drahé či značkové oblečení, hrozí jeho ušpinění nebo poničení.

 • Vše dětem podepište, obzvlášť u malých dětí je to nezbytné.
 • Jsme zdravá školka bez sladkostí, prosíme, nedávejte dětem do školky sladkosti, a to ani v případě, když slaví narozeniny.
 • V budovách MŠ používejte prosím návleky.
 • Nevoďte do areálu školky zvířata.
 • Dodržujte termíny úplaty školkovného a stravného.

Rodiče mají právo na:

 • Informace, které se týkají vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte.
 • Nahlížet do portfolia a individuálních záznamů dítěte. 
 • Po dohodě s učitelkou se zúčastnit vzdělávání a výchovy dítěte přímo ve třídě.
 • Vstupovat do třídy, pokud tím rodič nenarušuje práci či hru dětí. 
 • Účastnit se setkání rodičů, dětí a MŠ. 
 • Vyjadřovat se k rozhodnutím, jež se týkají jejich dítěte.

Spolupráce rodiče a učitele

Níže uvedená doporučení minimalizují školní neúspěšnost, jsou prevencí šikany a násilí. O nezdravých sociálních projevech naleznete podrobnější informace úplně dole na stránce.

1) Ptejte se, naslouchejte a jednejte

 • řešte obavy, potíže, problémy, nejasnosti co nejdříve, ptejte se (nedávejte dětem návodné otázky, př. To ti udělal Pepík, viď?)
 • zjistěte si okolnosti, ověřujte si informace
 • společně hledejme racionální řešení
 • vzájemně se informujte, podporujte dohodnutá opatření
 • buďte důslední

2) Sjednejte si konzultaci

 • nechtějte řešit vážnější problémy mezi dveřmi, ale sjednejte si konzultace předem

3) Trénujte s dětmi sociální dovednosti

 • neřešte porušení pravidel a kázně násilím a tresty
 • učte děti, aby sdělovaly své potíže a vnímaly rozdíl mezi žalováním a informací (= prevence šikany)
 • učte děti vyhodnocovat situaci a rozhodovat se (viz Školní vzdělávací program)

4) Nalaďte své děti pozitivně

 • eliminujte spěch a nervozitu tím, že přivedete dítě do MŠ včas
 • čtěte nástěnku a web, sdílejte s dětmi "školkový" život

Proti sociálně nežadoucím jevům

Ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

S tímto záměrem jsme vytvořili Minimální preventivní program proti sociálně nežádoucím jevům. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči.

Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, vedení školy, ...). Využít lze také naši schránku důvěry ve vestibulu školy nebo emailovou adresu vedení školy: mms.reditelna@email.cz, naleznete ji i v sekci Kontakty.

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Helena Nesnídalová, ředitelka školy

NEPOSÍLEJTE DO ŠKOLKY NEMOCNÉ DÍTĚ

Poznáte impetigo, pátou nemoc, vši, zánět spojivek, neštovice či roupy? Podívejte se na letáčky v článku, které vám poradí a ukážou, jaká opatření je potřeba provést. Stále se totiž setkáváme s tím, že do tříd chodí děti s vysoce infekčními nemocemi. Určitě byste nebyli rádi, kdyby takové dítě přišlo na návštěvu k vám domů. Prosíme vás proto - neposílejte je tedy ani mezi nás, do školky. Dítě se necítí dobře a potřebuje odpočívat, navíc pravděpodobně nakazí ostatní - děti i dospělé.

Klikněte na letáček, zvětší se a vy si budete moci přečíst, jak se nemoc pozná a co dělat a nedělat. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.