Historie

  • Budova v Jiráskově ulici má dlouholetou historii. První paměti spadají až do roku 1928, kdy městská spořitelna darovala 100 000 Kč a slečna Anežka Erbenová 40 000 Kč na stavbu nové mateřské školy.
  • V Hořovicích byly v provozu do roku 1995 tři mateřské školy. Zřizovatelem jedné bylo město, zbylé dvě patřily závodům ČKD a Buzuluku Komárov. V srpnu 1995 byly školky sloučeny a vznikla příspěvková organizace Městská mateřská škola (dále MMŠ) Hořovice s ústřední budovou v Jiráskově ulici, s pobočkami Pod Nádražím a ve Větrné. V srpnu 1997 došlo k přestěhování 50 dětí z pobočky Pod Nádražím do prostorů Větrné. K 1. září 2006 byla z důvodů velkého počtu dětí předškolního věku navýšena kapacita na 200 dětí. Součástí školy se stala speciální třída se 14 dětmi a školní jídelna ve Větrné.

  • Protože nebyly splněny prostorové ani hygienické podmínky, stanovila se kapacita školky rozhodnutím KHS Středočeského kraje ze dne 5.12. 2007 na 103 dětí ve Větrné a 30 dětí v Jiráskově ulici. Od 13. dubna 2009 probíhala za plného provozu nástavba pavilonu B a C, kterou prováděla firma Chládek a Tintěra Pardubice.

  • První etapa nástavby byla úspěšně ukončena a slavnostně zprovozněna 13. dubna 2009. Nově vznikly 2 třídy po 20 dětech. Kapacita ve Větrné byla 143 dětí a v Jiráskově ulici 30 dětí. Celkově se kapacita zvýšila na 173 dětí.

  • Od září 2010 probíhala druhá etapa nástavby ve Větrné ulici, kterou opět za plného provozu prováděla tatáž firma. Vznikly 3 nové třídy a pro speciální třídu se přistavila šatna s umývárnou. 10. listopadu 1929 se škola slavnostně otevřela.

  • Budova ve Větrné je pavilónového typu a dokončením 2. etapy nástavby se kapacita navýšila na 212 dětí. Celková kapacita MMŠ Hořovice je 242 dětí. Slavnostní otevření se uskutečnilo 6. září 2011.