DŮLEŽITÉ KONTAKTY

URGENTNÍ PŘÍPADY

Policie ČR tísňová linka (non stop)....................................158

Městská policie (non stop).........................................................156

Městská policie Hořovice (non stop)....................778 468 362

___________________________________________________

Záchranka (non stop)...........................................................155

Nemocnice Hořovice......................................................311 551 111 (objednání...14 500)

Toxikologické inform. středisko (non stop)...........224 919 293

(odborní lékaři, volat při kontaktu s jedovatou látkou, rostlinou)

__________________________________________________

Hasiči (non stop)....................................................................150

KRIZOVÉ LINKY - pomoc, poradenství

OSPOD Hořovice....................................................311 545 342

Linka bezpečí pro děti a mládež (non stop)......................116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

(zdarma, pro dětská trápení všeho druhu)

Linka bezpečí pro rodiče............................................606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

(pomoc při řešení starostí o dítě)

Bílý kruh bezpečí (non stop)..............................................116 006

(zdarma, pro oběti kriminality a domácího násilí)

Linka důvěry (non stop).............................................284 016 666

(problémy v životě i psychické)

Drop In............................................................................222 221 431

(problémy s drogami, závislostmi)

Modrá linka..................................................................608 902 410, help@modralinka.cz

(pomoc se zvládáním trápení)

Život 90 (non stop).....................................................800 157 157

(zdarma, krizová linka pro seniory)

DĚTŠTÍ PSYCHOLOGOVÉ, RANÁ PÉČE

Mgr. Hrkalová, PhDr. Alblová, PPP Hořovice..........311 513 000, 739 065 482, horovice@pppsk.cz

Mgr. Lívancová, psycholog, Psychosano Beroun....606 872 442, info@psychosano.cz

Mgr. Hakenová, psycholog, nem. Hořovice..............311 551 111

PhDr. Nováková, psycholog, Praha Ke Karlovu.......737 740 350

Mgr. Hatinová, Kolpingova rodina, Smečno.............775 965 616

Mgr.Jančová, Praha Anděl............................................776 259 799

LOGOPEDI

PhDr. Helena Lukavská, logoped, nem. Hořovice.......311 551 111

Mgr. Ludmila Vlčková, logoped, nem. Hořovice.....605 756 857