DŮLEŽITÉ KONTAKTY

KRIZOVÁ ČÍSLA

- Policie ČR tísňová linka (non stop)........................................158

- Městská policie (non stop).........................................................156

- Městská policie Hořovice (non stop).......................................778 468 362

- Záchranka (non stop)..................................................................155

- Hasiči................................................................................................150

___________________________________________________

URGENTNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

- Nemocnice Hořovice...................................................................311 551 111   (objednání...14 500)

- Toxikologické inform. středisko (non stop)...........................224 919 293 

(odborní lékaři, volat při kontaktu s jedovatou látkou, rostlinou)

- Covid linka MZ (po-pá 8-19, víkend 9-16:30, zdarma)...........1221

- Informační covid linka Středočes. kraje (po-pá 8-17)............800 710 710

__________________________________________________

KRIZOVÉ LINKY - pomoc, poradenství

pro děti:

- OSPOD Hořovice..............................................................................311 545 342

- Linka bezpečí pro děti a mládež (non stop, zdarma)..............116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

- Linka dětského krizového centra (non stop)...............241 484 149, 777 715 215, problem@ditekrize.cz

- Rodičovská linka...............................................................606 021 021,  pomoc@rodicovskalinka.cz

(pomoc při řešení starostí o dítě)

pro dospělé:

- Bílý kruh bezpečí (non stop, zdarma)........................................116 006

(pro oběti kriminality a domácího násilí)

- Linka psychické pomoci (non stop, zdarma).............................116 123

(problémy s úzkostí, depresí)

- Drop In..............................................................................................222 221 431

(problémy s drogami, závislostmi)

- Modrá linka (non stop)..................................................................608 902 410, help@modralinka.cz

(pomoc se zvládáním trápení)

- Život 90 (non stop)........................................................................800 157 157

(zdarma, krizová linka pro seniory)

DĚTŠTÍ PSYCHOLOGOVÉ, RANÁ PÉČE

PPP Hořovice, Mgr. Hrkalová.......................................311 513 000, 739 065 482, horovice@pppsk.cz

Mgr. Lívancová, psycholog, Psychosano Beroun.........606 872 442, info@psychosano.cz

Mgr. Hakenová, psycholog, nem. Hořovice...................311 551 111

PhDr. Nováková, psycholog, Praha Ke Karlovu.............737 740 350

Mgr. Hatinová, Kolpingova rodina, Smečno....................775 965 616

Mgr.Jančová, Praha Anděl...................................................776 259 799

LOGOPEDI

PhDr. Helena Lukavská, logoped, nem. Hořovice............311 551 111, 311 559 670

Mgr. Ludmila Vlčková, logoped, Hořovice Pražská...........605 756 857