DŮLEŽITÉ KONTAKTY

KRIZOVÁ ČÍSLA

- Policie ČR tísňová linka (non stop).......................................158

- Městská policie (non stop)......................................................156

- Městská policie Hořovice (non stop).....................................778 468 362

- Záchranka (non stop)...............................................................155

- Hasiči............................................................................................150

___________________________________________________

URGENTNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

- Nemocnice Hořovice...............................................................311 551 111   (objednání...14 500)

- Toxikologické středisko (non stop).....................................224 919 293  (odborní lékaři, volat při kontaktu s jedovatou látkou, rostlinou)

__________________________________________________

KRIZOVÉ LINKY - pomoc, poradenství

pro děti:

- OSPOD Hořovice......................................................................311 545 342

- Linka bezpečí pro děti a mládež (non stop).......................116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

- Dětské krizové centrum (non stop)......................................777 715 215, 241 484 149, problem@ditekrize.cz (horká linka pro děti)

- Linka dětského krizového centra (non stop)......................241 484 149, 777 715 215, problem@ditekrize.cz

- Rodičovská linka Linky bezpečí (prac.dny 9:00-21:00)....606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz (pomoc při řešení starostí o dítě)

- Linka pro rodinu a školu (non stop)......................................116 000 (problémy ve škole i v rodině)

pro dospělé:

- Krizové centrum RIAPS (non stop).......................................222 586 768 (8:00-16:00) / 222 582 151 (16:00-8:00)

- Linka důvěry (non stop).........................................................222 580 697, linka.duvery@csspraha.cz

- Bílý kruh bezpečí (non stop).................................................116 006  (pro oběti kriminality a domácího násilí)

- Centrum krizové intervence (non stop)..............................284 016 666 (při psychických problémech)

- Modrá linka (non stop)...........................................................608 902 410, help@modralinka.cz  (pomoc se zvládáním trápení)

- Život 90 (non stop).................................................................800 157 157 (zdarma, krizová linka pro seniory)

- Drop In.......................................................................................222 221 431  (problémy s drogami, závislostmi)

- Linka psychické pomoci (non stop).....................................116 123  (problémy s úzkostí, depresí)

- Poradna Vigvam......................................................................www.poradna-vigvam.cz (pomoc při ztrátě blízké osoby)
DĚTŠTÍ PSYCHOLOGOVÉ, RANÁ PÉČE

PPP Hořovice, Mgr. Hrkalová.............................................311 513 000, 739 065 482, horovice@pppsk.cz

Mgr. Lívancová, psycholog, Psychosano Beroun...............606 872 442, info@psychosano.cz

Mgr. Hakenová, psycholog, nem. Hořovice.........................311 551 111

PhDr. Nováková, psycholog, Praha Ke Karlovu..................737 740 350

Mgr. Hatinová, Kolpingova rodina, Smečno........................775 965 616

Mgr.Jančová, Praha Anděl......................................................776 259 799

LOGOPEDI

PhDr. Helena Lukavská, logoped, nem. Hořovice..............311 551 111, 311 559 670

Mgr. Ludmila Vlčková, logoped, Hořovice Pražská............605 756 857