NOVINKY

díky značně zpožděným a nekoncepčním pokynům nadřízených orgánů/Vlády musím změnit způsob přijetí dětí do krizové třídy na období od 1.3. 2021.

Z důvodu nařízení vlády je od 1.3.2021 MMŠ Hořovice uzavřena. V provozu zůstává pouze krizová třída pro děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému (IZS).

V týdnu 22.-26.2. chybí v naší školce 100% provozních zaměstnanců na úseku stravování. Dvě pracovnice kuchyně jsou pozitivní na Covid, ostatní v karanténě. Vzhledem k hygienickým a provozním opatřením, která máme nastavena, nedošlo k žádnému přenosu na další osobu.

Zápis do MMŠ Hořovice na školní rok 2021/2022 proběhne dne 5.5.2020. Prosím sledujte náš web, kde bude s předstihem potvrzena osobní forma zápisu nebo oznámena forma elektronická. Vše se bude odvíjet od situace v době konání.

Logopedická podpora, kterou MMŠ poskytuje jako nadstandardní službu, je přerušena do ukončení nouzového stavu. Je záhodno, aby rodiče i nadále s dětmi cvičili výslovnost podle pokynů svého logopeda.

Režim MMŠ Hořovice od 11. 1. 2021. DŮVOD: eliminovat sociální kontakty, prevence nekontrolované nákazy Covid, udržitelnost MŠ v provozu