ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do naší MMŠ se bude konat 2. 5. 2024. Kritéria pro přijetí dětí a dokumenty ke stažení najdete v příloze pod tímto textem. Jedná se o Přihlášku, Přílohu přihlášky a Potvrzení o očkování. Pro zájemce o individuální vzdělávání předškoláka je zde Oznámení o individuálním vzdělávání. 

Školné pro rok 2024/2025 je 800Kč/měsíc. 

Záloha na stravné ve výši 1400Kč je splatná do 31.8. 2024. Přihláška ke stravování bude k dispozici v měsíci srpnu zde na webu, nebo osobně u vedoucí ŠJ.

Podrobnější informace k zápisu budou zveřejněny zde během měsíce dubna.