JSEM BENJAMÍNEK

Půjdu do školky - tahák pro rodiče 

 • Můžete významně přispět k tomu, aby dítě zvládlo nástup do školky lépe. Jedná se zejména o trénování odloučení rodiče od dítěte, o co největší samostatnost dítěte v oblékání, při stolování, v užívání WC, hygieně a dovedností sdělit potřeby a pocity.
 • Mluvte s dětmi o tom, jaké to ve školce je. Na negativní sdělení typu "počkej, tam se s tebou nikdo párat nebude" prosím, zapomeňte. 
 • Neprotahujte rozloučení, neodcházejte tajně ani rychle, natož po hádce s dítětem.
 • Především se zbavte strachu z odloučení od dítěte vy, protože děti jsou citlivé na rozpoznávání pocitů u svých rodičů.
 • V prvních dnech vám doporučujeme počítat ráno s dostatečnou časovou rezervou, aby vše probíhalo bez spěchu a stresu.
 • Vhodné je přivádět dítě až do klidu kmenové třídy (od 7:30) tak, aby nemuselo do svodné třídy (6:00 - 7:30), kde se děti slučují z různých tříd a učitelky se střídají.
 • Pokud dítě bude od začátku ve školce i po obědě, doporučujeme v adaptačním období vyzvednout dítě hned po poledním odpočinku, tedy do 15:00 a nikoliv až ke konci provozní doby MŠ.
 • To, co slíbíte, dodržte (pokud řeknete dítěti, že ho vyzvednete po obědě, učiňte tak).
 • Dejte dítěti do školky něco důvěrně známého, ideální je plyšák, polštářek, knížka.
 • Komunikujte a spolupracujte s paní učitelkou. Mimořádné situace vždy oznamte osobně / telefonicky učitelce.

Předpoklady tříletého dítěte pro vstup do MŠ 


Sociální dovednosti/komunikace, hygiena a sebeobsluha - nejdůležitější

 • dokáže se odloučit od matky
 • požádá o pomoc, když má problém
 • hygiena: aktivně hlásí potřebu, umí používat WC (nenosí pleny!)
 • umí pít z hrnečku, skleničky
 • jí samo z vlastního talíře
 • rozepne si zip
 • stáhne a natáhne si kalhoty
 • rukama si zuje boty
 • chápe pojmy ,,já/moje"
 • správně používá pojmy ,,ano/ne"
 • odpovídá na otázky ,,Co děláš/Kde?"
 • pojmenuje věci na obrázku
 • mluví ve větách

Co by mělo dítě zvládnout během prvního roku v MŠ

 • Přijme pravidla a režim třídy (čas na jídlo, vzdělávání, vycházku, odpočinek).
 • Zapamatuje si svou značku, název třídy, ke které náleží.
 • Neodbíhá ze třídy.
 • Orientuje se v prostorách třídy, WC, umývárny, šatny, na zahradě.
 • Drží se skupiny dětí a učitelky ze své třídy, neodbíhá na zahradě, na vycházce, umí chodit za ruce nebo se udrží vodicího lana.
 • Zvládá samostatně chůzi přiměřené vzdálenosti (př. denní vycházky v jakémkoli počasí).
 • Rozumí pokynům a řídí se jimi.
 • Dokáže srozumitelně sdělit, co potřebuje.
 • Vydrží sedět u stolku u stolování, při vzdělávacích činnostech.
 • Samostatně se svlékne a oblékne na WC.
 • Samostatně se umyje, utře ručníkem.
 • S dopomocí se oblékne a obuje, samostatně svlékne, uklidí si oblečení a obuv do své skříňky.
 • Pozná svou skříňku, své oblečení a obuv. Umí smrkat, použít kapesník, případně si nechá pomoci.
 • Dokáže být v klidu, neruší ostatní např. při poslechu pohádky, vyprávění.
 • Uklízí po sobě hračky.
 • Nebere dětem hračky, umí se rozdělit.
 • Není hrubé ani agresivní, neubližuje, neříká ošklivá slovíčka.

Zdroj: Diagnostika dítěte předškolního věku, Bednářová, Computer Press 2011