JSEM BENJAMÍNEK

Půjdu do školky - tahák pro rodiče 

 • Povídejte si s dítětem o školce, jaké to tam je a co ho čeká. Prohlížejte si obrázky, sejděte se s dětmi, které už do školky chodí. Vzbuzujte v něm příjemné pocity, na negativní sdělení typu "počkej, tam se s tebou nikdo párat nebude" prosím, zapomeňte. Před nástupem do školky budete mít možnost se svým dítětem přijít a pobýt v jeho budoucí třídě, aby pak přišlo do známého prostředí.
 • Zvykejte dítě na odloučení dříve, než nastoupí do školky. Především se zbavte strachu z odloučení od dítěte vy, protože děti jsou citlivé na rozpoznávání pocitů  svých rodičů. Ve školce si pak vytvořte "loučící rituál" a loučení neprotahujte. Pevně a láskyplně dítěti sdělte, že se vrátíte, a dodržte domluvenou dobu. Nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení, v dětech to vyvolává velkou nejistotu.
 • Pomozte dítěti tím, že ho budete vést k samostatnosti hlavně v oblékání, při stolování, v užívání WC, ve schopnosti sdělit, co potřebuje.
 • Zvláště v prvních dnech počítejte ráno s dostatečnou časovou rezervou, aby příchod do školky probíhal bez stresu. Ráno se s dítětem pomazlete, cestou si povídejte nebo zpívejte, spojte mu odchod do školky s příjemnými pocity. Mějte pochopení pro jeho případné obavy a ujistěte ho, že přijdete.
 • Dokud si dítě na školku nezvykne, není dobré ho přivádět do svodné třídy, kde se střídají učitelky i děti, ale až do jeho kmenové třídy (od 7:00). Zpočátku je vhodné vyzvedávat dítě po obědě, pokud to není možné, tedy co nejdříve po spaní.
 • Dejte dítěti do školky něco důvěrně známého, ideální je plyšák, polštářek, knížka.
 • Komunikujte a spolupracujte s paní učitelkou. Mimořádné situace vždy oznamte osobně / telefonicky učitelce.
 • Základní seznam, co vašemu dítěti připravit do školky, najdete v příloze pod textem. Další věci se dozvíte od paní učitelky/učitele vaší třídy při prvních třídních schůzkách.

Předpoklady tříletého dítěte pro vstup do MŠ 


Sociální dovednosti/komunikace, hygiena a sebeobsluha - nejdůležitější

 • dokáže se odloučit od matky
 • požádá o pomoc, když má problém
 • hygiena: aktivně hlásí potřebu, umí používat WC (nenosí pleny!)
 • umí pít z hrnečku, skleničky
 • jí samo z vlastního talíře
 • rozepne si zip
 • stáhne a natáhne si kalhoty
 • rukama si zuje boty
 • chápe pojmy ,,já/moje"
 • správně používá pojmy ,,ano/ne"
 • odpovídá na otázky ,,Co děláš/Kde?"
 • pojmenuje věci na obrázku
 • mluví ve větách

Co by mělo dítě zvládnout během prvního roku v MŠ

 • Přijme pravidla a režim třídy (čas na jídlo, vzdělávání, vycházku, odpočinek).
 • Zapamatuje si svou značku, název třídy, ke které náleží.
 • Neodbíhá ze třídy.
 • Orientuje se v prostorách třídy, WC, umývárny, šatny, na zahradě.
 • Drží se skupiny dětí a učitelky ze své třídy, neodbíhá na zahradě, na vycházce, umí chodit za ruce nebo se udrží vodicího lana.
 • Zvládá samostatně chůzi přiměřené vzdálenosti (př. denní vycházky v jakémkoli počasí).
 • Rozumí pokynům a řídí se jimi.
 • Dokáže srozumitelně sdělit, co potřebuje.
 • Vydrží sedět u stolku u stolování, při vzdělávacích činnostech.
 • Samostatně se svlékne a oblékne na WC.
 • Samostatně se umyje, utře ručníkem.
 • S dopomocí se oblékne a obuje, samostatně svlékne, uklidí si oblečení a obuv do své skříňky.
 • Pozná svou skříňku, své oblečení a obuv.
 • Umí smrkat, použít kapesník, případně si nechá pomoci.
 • Dokáže být v klidu, neruší ostatní např. při poslechu pohádky, vyprávění.
 • Uklízí po sobě hračky.
 • Nebere dětem hračky, umí se rozdělit.
 • Není hrubé ani agresivní, neubližuje, neříká ošklivá slovíčka.

Zdroj: Diagnostika dítěte předškolního věku, Bednářová, Computer Press 2011