LOGOPEDIE

Školní logopedická asistentka uč. Marie Trefná zajišťuje pravidelnou jazykovou podporu dětem, jejichž mateřským jazykem není čeština, a kteří jsou předškoláci. 

Logopedická prevence

Cíl: náprava a prevence řečových vad, rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností

Milí rodiče, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě dobře vyslovuje, obraťte se v první řadě na jeho třídní učitelku. Zná děti ze své třídy a je v pravidelném kontaktu s našimi školními logopedickými metodiky. Ti provádí každoročně ve všech třídách logopedickou depistáž, tedy ověření výslovnosti dětí a upozornění na její závady.

Pokud je problém s výslovností zřejmý, obraťte se přímo na odborníky.

Odborní logopedi

PhDr. Helena Lukavská, Mgr. Severová - nemocnice Hořovice, tel: 311 559 999

Mgr. Ludmila Vlčková - Hořovice - tel: 605 756 857

Metodik logopedické poradny v MŠ

Bc. Marie Trefná

Poskytuje dětem v MŠ péči dle zprávy logopeda, u kterého je dítě registrováno. Jedná se o nadstandardní službu naší mateřské školy.

Podpora výslovnosti ve třídách

Procvičování a podpora správné výslovnosti v průběhu celého dne. Samozřejmostí je každodenní logopedické kolečko - dechová cvičení, artikulační cvičení, procvičování mluvidel. Podpora výslovnosti ve třídách nemůže nahradit pravidelné domácí cvičení zadané logopedem!