Broučci

Broučci

Třídní učitelka:  Markéta Šlosarová

Učitelka: Bc. Barbora Vrbová

Asistentka pedagoga:  Jana Brnušáková

Školní asistentka: Markéta Navarová

Provozní personál:  Žaneta Perglová


Počet dětí: 9

Věk: 3 - 6 let

Vítejte ve třídě Broučků!

Letos se naše třída otevřela poprvé a dochází do ní 6 chlapců a 3 dívky ve věkové kategorii 3 - 6 let. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, k sebeobsluze a k vzájemné pomoci.

První školní den dopadl velmi dobře i přesto, že k nám přišly nové děti. Ty však byly velmi šikovné a hodné a nebály se zapojit do hry.

V tomto roce bychom rádi navštěvovali různé kulturní akce jako například Divadlo Labe nebo plavecký bazén v ZŠ Hořovice, pokud nám to současná situace dovolí.

Náš den probíhá tak, že ráno si děti pohrají, poté si sdělíme naše zážitky z předchozího dne a pak si společně zacvičíme. Po svačince si například malujeme nebo tvoříme z různých materiálů. Když se oblékneme, vyrážíme ven, kde jsme až do oběda. Po obědě některé děti odejdou domů s rodiči a některé odpočívají. Děti, které mají nižší potřebu spánku, si po poslechu pohádky mohou prohlížet knížky nebo kreslit.

Do naší třídy chodí i předškoláci, kteří plní každý den úkoly, ve kterých si procvičují grafomotoriku, počítání, písmena a prostorovou orientaci.

Těšíme se na vás,

Markéta, Bára a Jana.

FOTOGALERIE 2021/2022