Včelky

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Motejlová

Učitelka: Jana Svobodová Kratochvílová

Asistentka pedagoga: Bc. Karolina Vitíková

Provozní personál: Žaneta Perglová

Kapacita třídy: 14 dětí

Věk dětí: 5-6 let

Třída Včelky

Třídu Včelek navštěvují děti ve věku 5-6 let spolu s paní učitelkami Kristýnou Motejlovou, která má 7 let pedagogické praxe, a Ivanou Bauerovou, která učí již 24 let a absolvovala i akreditovaný dlouhodobý kurz výuky angličtiny pro předškolní vzdělávání. Asistentkou pedagoga je Jana Svobodová Kratochvílová, která tuto pozici zastává již 4 roky.

V letošním roce pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Písničkový celý rok a celoročního projektu "Učíme se anglicky, budeme to mít navždycky". Hlavním cílem výuky angličtiny je seznamovat děti hravou formou s cizím jazykem a zprostředkovat jim radost z jeho poznávání a jednoduchého používání. K tomu využíváme dětské přirozené hravosti a zvědavosti. Povídáme si i o výhodách znalosti cizích jazyků např. při cestování.

Při našich činnostech pracujeme formou individuální i skupinovou tak, aby se děti naučily spolupráci s kamarády, vzájemné podpoře a respektu. Samozřejmostí je hravá, zážitková forma učení a začleňování prvků programu Začít spolu. Využíváme výhod projektové činnosti, na které se děti aktivně podílejí a využívají svoji tvořivost a fantazii.

Vzhledem k tomu, že Včelky jsou předškoláčci, je důležitou součástí našich aktivit příprava na školu. A to nejen po stránce znalostí, grafomotoriky či práce se slovy, ale i ve schopnosti se domluvit, dodržovat pravidla, projevit se zdravě sebevědomě. Chystáme se i na exkurzi do základní školy, kam se už moc těšíme. Plánujeme také dílničky s rodiči, akce pořádané SVČ Domeček, návštěvy divadelních představení a další zajímavé aktivity. S dětmi, které potřebují zdokonalit výslovnost některých hlásek, pracuje kvalifikovaný logoped.

Těšíme se na vše, co tento školní rok ve školce zažijeme

FOTOGALERIE 2023/2024