KRÁLÍČKOVÉ

Třídní učitelka: Veronika Kořínková 
Učitelka: Eliška Kadlecová
Asistentka pedagoga: Jana Svobodová Kratochvílová

Provozní personál: Petra Svobodová

V tomto školním roce do třídy nastoupily všechny děti nové, ve věku 2,5 až 3,5 roku. 12 chlapců a 9 dívek.

V prvním pololetí jsme se zaměřovali na adaptaci dětí na nové prostředí a zvyklosti - zejména na budování pohody, spokojenosti a důvěry celého kolektivu. Na získání kladného přístupu ke školce, na poznávání "své smečky" a získání pocitu, že je dítě její nedílnou součástí. Na poznávání podnětného prostředí třídy, exteriéru a širšího okolí mateřské školy - lesopark Dražovka, zámecký park, blízké louky, cyklostezka na Osek, atd.

V druhém pololetí se zaměříme na poznávání přírody kolem nás, rostlin, zvířat a jejich potřeb. Budeme se učit, jak můžeme jako lidé prospívat k jejich rozrůstání a prospívání. Co nejvíce vzdělávacích i výchovných aktivit budeme přesouvat do venkovního prostředí. Budeme malovat "rukama i nohama", lepit, venku kreslit do písku či kamínků, stavět hrady na pískovišti, hrát zahradní pexeso, skákat do listí nebo si v něm uděláme bludiště, čeká nás spousta legrace a poznávání po celý rok.

Budeme se snažit dětem co nejvíce ulehčit osvojení si nových pravidel i povinností: tolerance větší skupiny vrstevníků, stravovací a hygienické návyky, sebeobsluha. K tomu, aby se dětem ve školce líbilo, napomáhají i naši netradiční zvířecí kamarádi, které ve třídě chováme - chameleon jemenský Bohoušek a 3 rosničky včelí.