SOVIČKY

Učitelka: Veronika Kukačková 
Učitelka: Irena Kubrychtová

Provozní personál: Jana Andělová ml.

Kapacita třídy: 24 dětí

Věk dětí: 3-6 let


Sovičky, to je parta holek a kluků, ve které je třetina předškoláků. Ostatním dětem jsou 3–4 roky. Tím, že jsme heterogenní třída, podporujeme u dětí vzájemné přirozené učení a spolupráci.

Ve třídě Soviček respektujeme individualitu dětí, rozvíjíme empatii, spolupráci, kamarádství, ale také samostatnost, zodpovědnost a smysl pro spravedlnost.

Inspirujeme se programem Začít spolu, proto je naše třída rozdělena na jednotlivé koutky, kde má každý možnost rozvíjet se podle svých individuálních potřeb. Předškoláci se tak pomocí nabízených aktivit a činností připravují na školu, ale zároveň mají i prostor pro hru. Do vzdělávání zařazujeme prožitkové učení. Poskytujeme dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Tím jsou pro ně nabízené aktivity zajímavější a lépe si je zapamatují.

Inspirací při hře a učení je nám také příroda, poznáváme okolí Hořovic i samotné město.

A co nás tento rok čeká? Do běžných činností zapojíme výuku angličtiny, v rámci dechového cvičení hru na flétnu a pravidelně budeme navštěvovat knihovnu. Čekají nás výlety do okolí, ale i někam dále, divadelní přestavení a společné setkávání s rodiči, kteří jsou v Sovičkách kdykoliv vítáni.

Paní učitelky Irena Kubrychtová, Veronika Kukačková

Fotogalerie 2023/2024