KRÁLÍČKOVÉ

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Kadlecová
Učitelka: Eliška Kadlecová, Helena Nesnídalová
Asistentka pedagoga: Anna Tesařová 
Provozní personál: Petra Svobodová


Dobrý den,

vítám Vás ve třídě Králíčků.

Kouzelnou hůlkou paní ředitelky se z Myšek letos stali Králíčci. Proč ne? Všichni vyrostli a rozhodně to nejsou žádná mrňata.

Ve třídě je zapsáno 23 dětí a stejně jako loni je tu převaha kluků. Letos k nám přišla paní učitelka Eliška a dva noví kamarádi. Chodíme do tělocvičny, do bazénu, do lesa, do knihovny i do divadla. Rádi tvoříme a objevujeme - zkrátka králíčci jsou v přírodě i v naší třídě hbití, akční a zvídaví.

Co nás letos čeká? Absolvujeme společné dílny pro děti i rodiče, pojedeme do divadla, do planetária i na výlet do přírody, určitě opět vyrazíme do Jezdeckého klubu Rpety na koníčky a na jaře se zapojíme do celostátní akce na podporu čtení Noc s Andersenem. Pohádky máme moc rádi a těšíme se na noc strávenou ve školce.

Pro mnohé z nás bude letošní školní rok ve školce poslední a jistě bude plný pohody, přátelství a krásných zážitků.