SOVIČKY

Učitelka: Veronika Kukačková 
Učitelka: Irena Kubrychtová

Asistentka pedagoga: Jana Svobodová Kratochvílová
Provozní personál: Jana Andělová ml.

Počet dětí: 24

Věk dětí: 3-6 let


Sovičky, to je parta 14 holek a 10 kluků. 15 dětí je předškolního věku, ostatním jsou 3-4 roky. Tím, že jsme heterogenní třída, podporujeme u dětí vzájemné přirozené učení a spolupráci.

Inspirujeme se programem Začít spolu, proto je naše třída uspořádána do center aktivit, která dávají dětem možnost rozvíjet se podle svých individuálních potřeb. Předškoláci se tak pomocí nabízených aktivit a činností připravují na školu, ale zároveň mají i prostor pro hru. Do vzdělávání zařazujeme prožitkové učení. Poskytujeme dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Tím jsou pro ně nabízené aktivity zajímavější a lépe si je zapamatují.

Inspirací při hře a učení je nám také příroda, poznáváme okolí Hořovic i samotné město.

A co nás tento rok čeká? Do běžných činností zapojíme výuku angličtiny, hru na hudební nástroje (piano, flétna) a pravidelně budeme navštěvovat knihovnu. Až se všichni adaptujeme na nový školní rok, podnikneme výlety do okolí, ale i někam dále. Těšíme se na spolupráci s rodiči a společné akce. Společně s nimi bychom rády docílily toho, aby z dětí vyrostli jedinci s vlastním názorem, kteří se neztratí ve velkém světě.

Paní učitelky

Irena Kubrychtová a Veronika Kukačková