KRÁLÍČKOVÉ

Třídní učitelka: Veronika Kořínková 
Učitelka: Eliška Kadlecová
Školní asistentka: Jana Svobodová Kratochvílová
Provozní personál: Petra Svobodová

V tomto školním roce do třídy nastoupily všechny děti nové ve věku 2,5 až 3,5 roku. 9 chlapců a 9 dívek.

V prvním pololetí se zaměříme na aklimatizaci dětí na nové prostředí a zvyklosti - zejména na budování pohody, spokojenosti a důvěry celého kolektivu. Na získání kladného přístupu ke školce, na poznávání "své smečky" a získání pocitu, že je dítě její nedílnou součástí. Na poznávání podnětného prostředí třídy, exteriéru a širšího okolí mateřské školy - lesopark Dražovka, zámecký park, blízké louky, cyklostezka na Osek, atd...

Co nejvíce vzdělávacích i výchovných aktivit budeme přizpůsobovat a přesouvat do venkovního prostředí. Budeme malovat "rukama i nohama", lepit, venku kreslit do písku či kamínků, stavět hrady na pískovišti, hrát zahradní pexeso, na podzim skákat do listí nebo si v něm uděláme bludiště, čeká nás spousta legrace a poznávání po celý rok. Budeme se snažit dětem co nejvíce ulehčit osvojení si nových pravidel i povinností: tolerance větší skupiny vrstevníků, stravovací a hygienické návyky, sebeobsluha...