KRÁLÍČKOVÉ

Třídní učitelka: Veronika Kořínková 
Učitelka: Eliška Kadlecová
Asistentka pedagoga: Jana Svobodová Kratochvílová

Provozní personál: Petra Svobodová

Počet dětí ve třídě: 22


Stejně jako ostatní třídy naší mateřské školy i my využíváme prvky programu Začít spolu a snažíme se je realizovat zejména venku. Hojně využíváme přilehlé louky, cyklostezku, lesopark Dražovku.

Naše třída se zaměřuje především na environmentální vzdělávání - posilujeme v dětech přirozený vztah k přírodě a k jejímu ochraňování. V letošním školním roce jsme v naší třídě začali realizovat sbírku lesních plodů pro záchrannou stanici Velký Chlumec a budeme v ní pokračovat po celý rok. Tuto stanici navštívíme několikrát do roka autobusem, nasbírané plody jim dovezeme a při tom máme možnost poznat zblízka svět divokých živočichů a zároveň se dozvědět, proč se tam zvířata dostala, zda mají šanci se ještě vrátit zpět do volné přírody a jestli i my můžeme něčím přispět k tomu, aby se jich do takových zařízení dostávalo co nejméně.
Středeční dopoledne patří pravidelně celodopolední vycházce do okolí Hořovic. Cesty jsou tematicky zaměřené, ale vždy je dětem ponechána možnost vlastní volby a seberealizace - samozřejmě to platí i v prostředí třídy. To však neznamená, že bychom neměli žádná pravidla. Máme - chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se i oni chovali k tobě.
Děti mají možnost si s sebou na vycházky brát lupy, kalíšky, sbírat to, co zrovna nutně potřebují, skáčou v loužích, běhají s deštěm o závod, hrají si v hromadách lupení, jezdí na bobech, válí sudy ve sněhu nebo dělají andílky.... Prostě pozorují a zkoumají vše, co je zajímá. Využíváme i moderní technologie - aplikace PlantNet nám vždy pomáhá určit druhy rostlin, které jsme ještě neviděli.

Ve třídě se děti s naší dopomocí starají o šneky africké, chameleona jemenského, chameleona pardalího a o žabku rosničku včelí.

Snažíme se s dětmi co nejvíce mluvit o tématech, která jsou pro nás nebo pro ně důležitá, jsme rovnocennými partnery a tak k sobě vzájemně přistupujeme. Děti mají ve všech situacích možnost volby, ale vedeme je i k tomu, že každá volba má svůj přirozený důsledek a je na nich, co si zvolí. Pokud neví nebo si nejsou jisté, mají v nás oporu ve formě rádce, ale nikoliv ,,nařizovatele". Snažíme se jim předat to, v co věříme my - RESPEKTUJ A BUDEŠ RESPEKTOVÁN.


Veronika a Eliška, paní učitelky Králíčků

Fotogalerie 2021/2022