STRAVNÉ A ODHLAŠOVÁNÍ

Informace o placení stravného 2023/2024

Jak zaplatíte stravné a školkovné?

 • Uhraďte jistinu 1400 Kč na stravné (školkovné činí 490 Kč měsíčně). Další měsíce bude prováděno inkaso stravného 10. - 15. dne v měsíci za předchozí měsíc + školné.
 • Po ukončení školní docházky se přeplatek vrací na účet.
 • Přihlášku na stravování si vyzvedněte v kanceláři vedoucí školní jídelny Renáty Kořínkové nebo si stáhněte níže.
 • Zřiďte si souhlas s inkasem a potvrzený bankou jej odevzdejte vedoucí školní jídelny/lze i přes internetové bankovnictví, opis dodáte buď vedoucí školní jídelny nebo na její e-mail, viz níže.
 • Limit na inkaso nastavte na min. 2000 Kč.


Vedoucí školní jídelny, platby stravného a školkovného: Renáta Kořínková,  +420 734 159 443, jídelna@mmshorovice.cz




Jak odhlásíte dítě z obědů?


 • Odhlašujte děti z obědů ( i docházky) nejpozději tentýž den od 6:00 do 7:45. 
 • Telefonní čísla do jednotlivých tříd naleznete v Kontaktech.
 • Jste povinni zajistit dostatek peněz na účtu pro účely inkasa.
 • Opakované neuhrazeni úplat může být důvodem k ukončení vzdělávání dítěte, viz školní řád, čl. III, odst. 14. 
 • O výjimce úhrady dlužné částky bezodkladně jednejte s účetní MMŠ.
 • Chcete-li doklad o stravném, omluvte dítě přímo ve školní jídelně (SMS, e-mail). Eliminují se tak nejasnosti při sumarizaci omluvených dnů v měsíci. Nutnost omluvit dítě z docházky u třídní učitelky se tímto neruší.

Kolik stojí stravné?

 Aktuální ceny stravného naleznete v přiloženém souboru:                                                           



ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

V naší školce probíhají pozvolné změny v jídelníčku směrem
k hodnotnější a vyváženější stravě již třetím rokem. Zařazujeme více zeleniny, ovoce, luštěnin i obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus). Nabízíme čerstvé celozrnné světlé i tmavé pečivo, nebalený chléb a motivujeme k pití čerstvé vody. Celkově eliminujeme bílou moukou, cukry, uzeniny
a polotovary.

 • Dbáme na rozmanitost a pestrost jídelníčku s důrazem na hygienu a pravidla stolování.
 • Snažíme se děti naučit, co je a není zdravé.
 • (Nejen) starší děti trénují samostatnost a sebeobsluhu.
 • Po celý den je zajištěn pitný režim - základem je pitná voda.
 • V případě zařazení nového jídla do jídelníčku, je nabídnuta vydatnější svačina.
 • Děti mají dostatek jídla na přidání.
 • Děti do jídla nenutíme. Než ho však odmítnou, musí jídlo alespoň ochutnat.
 • Ti, kteří chodí po obědě si berou svačinu s sebou.
 • Respektujeme individuální požadavky na skladbu stravy pro děti s různými typy alergií a stanovený jídelníček vhodně upravujeme.
 • 2x ročně probíhá dotazníkové šetření mezi rodiči a učiteli.
 • Jsme otevřeni všem připomínkám a návrhům. To, co není v rozporu se Spotřebním košem, rádi použijeme.
 • Jednotlivé potíže dětí doporučujeme řešit ihned.

Další záměry:

 • spolupráce s nutričním terapeutem
 • sebevzdělávání kuchařek


/Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování./ 

Do naší školky bez sladkostí

Dle legislativy máme povinnost chránit děti před nadbytkem cukrů, barviv a konzervantů. Nedávejte proto dětem do školky sladkosti! A pokud slaví narozeniny, zkuste se společně zamyslet, jak by mohly oslavit svůj den jinak než horou bonbónů. V textu najdete pár tipů.

Pochutiny, které děti obvykle nosívají do školky při oslavách narozenin, jsou v rozporu s vyhláškou o požadavcích na potraviny 282/2016. U sladkostí (koupených i domácích) nelze vždy ručit za kvalitu, navíc má řada dětí dietní omezení kvůli alergiím, obezitě, celiakii, apod.
Kromě ovoce může malý oslavenec přinést třeba svoji oblíbenou knížku, CD, pohádku nebo si s dětmi něco společně vyrobit či zahrát. Poraďte se s třídní učitelkou.

Dětem nedávejte sladkosti ani jen tak, do kapsy, skříňky nebo dokonce potají. Rády se pak také tajně (ví, že se to nesmí) rozdělí a u některých dětí tak mohou nastat vážné zdravotní problémy.

Sedm zdravých receptů od svačiny po hlavní jídlo

Podle posledního šetření jsou nejoblíbenějším jídlem klasicky špagety, nejméně pak čočka.

Naše paní kuchařky to však nevzdávají :-) a nabízejí vám zdravé recepty, které patří mezi dětmi taktéž k těm oblíbeným.

Sedm receptů od svačiny po hlavní jídlo se vám otevřou na nové stránce. Stačí kliknout na modrý odkaz.