KUŘÁTKA

Třídní učitelka: Hana Krýlová, Dis.
Učitelka: Mgr. Soňa Paleta, Berta Šmídová
Provozní personál: Mariana Honsor


A je tu opět další nový školní rok s Kuřátky. Najdete nás v menší, velice útulné vile v Jiráskově ulici, kde panuje rodinná atmosféra. Naši třídu navštěvuje 15 kamarádů.

Letos k nám přišli noví malí kamarádi, naše třída je tedy heterogenní ve věku od 2,5-6 let. Sešla se nám opravdu správná parta, starší děti pomáhají malým a malé děti se učí od starších.

Učíme se formou prožitků tak, abychom získávali nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou. Už od září jezdíme na výlety, navštěvujeme divadla a knihovny. Jsme velmi zvídavé děti, proto nás paní učitelka vezme také na policejní a hasičskou stanici. Máme moc rádi přírodu, chodíme často do lesa, protože "Učit se v lese o lese " je nejlepší.
Čeká nás také přespávání ve školce a nejen jednou, rádi se totiž účastníme akce Noc s Andersenem. Nejsme žádní lenoši, po celý rok si protahujeme svá těla v tělocvičně 1.ZŠ a chodíme do bazénu.

Paní učitelky nás vedou k tomu, abychom se nebáli nových situací, zároveň však, abychom si byli vědomi možného nebezpečí a byli schopni včas reagovat.

PLÁN AKTIVIT 2. POLOLETÍ


BŘEZEN
EXKURZE U HASIČŮ

BESEDA V KNIHOVNĚ

NOC S ANDERSENEM

NÁVŠTĚVA ZŠ

DUBEN
BESEDA SE ZUBAŘKOU

DEN ZEMĚ- VÝLET SKLÁDKA

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

VLAKEM ZA MEDVĚDY
KVĚTEN
OSLAVA DNE MATEK

DIVADLO ALFA PLZEŇ

VYCHÁZKA NA RANČ

ČERVEN
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

NÁVŠTĚVA ZÁMKU

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY