PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI DNE  7.5.

08.05.2021

Vážení rodiče, děkujeme vám za spolupráci při zvládnutí změn provozu dne 7.5.2021. Škola tento den postupovala v souladu s pokyny Policie ČR, kterými bylo:

- nešířit poplašnou zprávu

- neomezovat provoz

- chovat se obezřetně

- hlásit jakékoliv podezření na mimořádnou situaci

- omezit pobyt venku

Byli jsme ubezpečeni, že reálné riziko avizované hrozby je minimální.

Z MŠMT ani z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme k dnešnímu dni neobdrželi žádnou informaci nebo výzvu.

V součinnosti s Městskou policií byla v rámci naší školy nastavena zvýšená bezpečnostní opatření.