COVID 19 - Opatření v bodech

30.08.2020

Vážení rodiče, níže uvádíme opatření v rámci koronaviru. Body, které se Vás bezprostředně týkají, prosíme, dodržujte. Děkujeme!

- do MŠ jen zdravé dítě!

- v případě alergického kašle/rýmy doložit lékařské potvrzení

- zvýšená hygienická opatření, úklid, větrání, dezinfekce, ranní filtry, měření teploty, mytí rukou

- v šatnách dezinfekce k dispozici

- doporučení roušek v budově - doprovod dětí

- doprovod dětí - 1 osoba

- stravování - omezení sebeobsluhy, každé dítě svoje místo, nádobí

- hračky do MŠ ne, jen plyšáka

- přístup do MŠ 6 - 8.15 / 12.15 - 12.30 / 14.30 - 16.30 

- doporučení: pobyt dětí ve svodných třídách co nejkratší dobu nebo vůbec