POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO PRO DAŇOVÉ ÚČELY

19.01.2022

Potvrzení o výdajích za školné pro daňové účely mají rodiče k dispozici na svých třídách. Ti, kteří naši školku již nenavštěvují, si je mohou vyzvednout v úředních hodinách u paní účetní Jany Andělové.