DOTAZNÍK PRO RODIČE

18.05.2021

Vážení rodiče, prosíme vás o vyplnění dotazníku, který dostanete od učitelky ve Vaší třídě nebo si ho stáhnete zde pod textem. Dotazník je důležitou zpětnou vazbou k naší činnosti, proto Vás prosíme, vyplňte ho podle Vašeho nejlepšího uvážení. Umožníte nám tím zlepšit naši práci.

Vyplněný dotazník můžete vhodit do boxu v šatně, předat učitelce, poslat mailem či vhodit anonymně do schránky ve vestibulu školky.

Děkujeme předem za spolupráci.