! Důležité informace k otevření MMŠ

07.05.2020

Vážení rodiče, blíží se 25. května, který jsem stanovila se souhlasem zřizovatele (město Hořovice) jako den obnovení provozu. Prosím o Vaši součinnost, aby vše mohlo začít bez problémů a nedorozumění. Věnujte proto pozornost níže uvedeným informacím a dokumentům.

Zároveň Vám chci poděkovat za trpělivost a milé zpětné vazby směrem k učitelům. Věřte, že se snažíme dělat maximum pro vaše/naše školkové děti a níže uvedená opatření k dobré atmosféře ve školce jen přispějí. 

Žádám Vás proto o spolupráci s třídní učitelkou. Ta by Vám měla rozeslat nebo odkázat na Dotazník a Čestné prohlášení, oboje naleznete níže. Dotazníkem zjišťujeme Vás zájem o docházku dítěte do MMŠ Hořovice. Na základě dotazníkového šetření vás pak budeme kolem 17. 5. detailněji informovat o režimu školky. 

Vzhledem k trvajícímu bezpečnostnímu stavu, bude i náš režim ve školce velmi specifický. Základní nabídka a omezující body naleznete v Dotazníku. 
Zpět ho odešlete prosím co nejdříve, nejpozději do úterý 12.5. 


Školkovné bude stejné, tedy 400 Kč měsíčně (srpen a červenec zkrácený poplatek). Ten, kdo se nepřihlásí, samozřejmě nic neplatí.

Pár doplňujících informací
k Dotazníku:


  • Pokud budete Dotazník posílat zpět mailem, není potřeba Váš podpis!
  • Svodné třídy budou v provozu, ALE doporučujeme je opravdu využívat jen v nezbytných případech, protože dítě se bude předavát pouze mimo budovu, což bude kapacitně náročné.  
  • Pro rodiče, jejichž děti trpí astmatem, dušností, kašlem, alergiemi, žádáme o lékařské potvrzení (pokud není ve školce a není rok staré) proto, abychom předcházeli situacím, kdy si dítě zakašle a my bychom jej museli izolovat od dětí a vyčkat než si jej vyzvednete. 
  • Zároveň je v Dotazníku i průzkum na letní prádzniny, určitě vyplňte.

Čestné prohlášení

Zde je Váš podpis nutný! Buď si vytiskněte a přineste s sebou anebo budete moci vyplnit na místě. Apeluji, abyste více než jindy dbali na to, aby dítě, které posílate do školky mezi kolektiv dětí a dospělých bylo zcela zdravé, bez kašle, rýmy a jiných příznaků. V opačném případě dítě nepřijmeme. 


Děkuji Vám za spolupráci,
Bc. Helena Nesnídalová - ředitelka školky


Dokumenty od MŠMT pro info