INFORMACE O PLACENÍ STRAVNÉHO OD ZÁŘÍ 2019

22.08.2019

Pokyny pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2019

Rodiče uhradí v září jistinu (zálohu) 1 200 Kč na stravné a 400 Kč na školné na měsíc září. Další měsíce bude prováděno inkaso stravného 14. - 22. dne v měsíci za předchozí měsíc + školné. Po ukončení školní docházky se přeplatek vrací na účet.

Částku 1 600,- zaplaťte hotově v kanceláři účetní MMŠ nebo zašlete jednorázově na účet MMŠ 362997389/800, do poznámky je nutné napsat jméno dítěte.

Rodiče si vyzvednou přihlášku na stravování v kanceláři účetní MMŠ nebo si ji stáhnou z internetu. Zřídí si souhlas s inkasem a přihlášku potvrzenou bankou odevzdají účetní MMŠ (možno zřídit i přes internetové bankovnictví, opis dodají rodiče do kanceláře účetní MMŠ, nebo zašlou na e-mail: ucetni.mms@seznam.cz).

Limit na inkaso doporučujeme nastavit na částku 2 000,-Kč do 11. 9. 2019.

Jana Andělová, účetní MMŠ / tel. 775 887 560