INFORMACE POLICIE ČR

20.05.2021

Dnes v 9.30 hod. jsme obdrželi Policie ČR informaci ve věci šíření internetových výhružek. Celé znění zprávy najdete v příloze. MMŠ Hořovice se bude řídit pokyny Policie ČR. Rodiče prosíme o zvýšenou opatrnost při předávání dětí. Zvoňte a nepouštějte se navzájem do hlavních dveří, aby měli učitelé přehled o tom, kdo do budovy vstupuje.