Informace pro rodiče nově přijatých dětí

06.08.2019

Rozřazení dětí do tříd a informace o třídních schůzkách budou zveřejněny v době od 15. do 20. 8. 2019. Třídní schůzky proběhnou ve dnech 27. - 29. 8. 2019. Sledujte náš web.
Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout s nástupem do MŠ. 

!Upozornění pro žadatele o umístění do MŠ Jiráskova: Letos se tu uvolní 2 místa, která budou obsazena dětmi, jenž zde mají sourozence. Děkujeme za pochopení.