PŘERUŠENÍ LOGOPEDIE V MMŠ

14.01.2021

Logopedická podpora, kterou MMŠ poskytuje jako nadstandardní službu, je přerušena do ukončení nouzového stavu. Je záhodno, aby rodiče i nadále s dětmi cvičili výslovnost podle pokynů svého logopeda.