Manuál pro rodiče - COVID 19

17.10.2020


OCHRANA ZDRAVÍ dětí i zaměstnanců platnost 19. 10. 2020 do odvolání

Bezpečnostní opatření MŠ Hořovice - Prevence šíření nákazy Covid


DOPORUČENÍ ŘEDITELKY:

  • nechat dítě doma, pokud má rodič možnost

  • do MŠ jen zdravé dítě!

  • sledovat www.mmshorovice.cz

ŠKOLNÉ: lze krátit pouze na základě pokynu MŠMT
Bohužel, školky jsou na okraji zájmu, nedostáváme žádná data ani pokyny, přesto, že se nám virus nevyhýbá.

VSTUP DO BUDOVY:

Větrná - otevřen jen hlavní vchod, dezinfekce rukou při vstupu - všechny osoby, max. 6 osob ve vestibulu doprovod dětí 1 osoba! Roušky cizí osoby - řádně nasazené!

RÁNO 6,00 - 8,15
PO OBĚDĚ:
12,15-12,30 předávání dětí rodičům mimo budovu
ODPOLEDNE vyzvedávání od 15,00 - 16,30

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST: hovořit s dětmi o mimoř. situaci (bez paniky, strachu).


Režim tříd: provozní doby zatím beze změn, děti umytí rukou před vstupem do třídy, hračky nenosit, plyšáky nechávat v MŠ (vyprané), děti steril. roušku ve skříňce pro případ podezření nákazou, co největší vzdálenost při odpočinku i jídle - odstup, zrušit lahvičky na pití - nechat jen hrnečky ve třídě, co nejvíce pobyt venku za každého počasí - min 2hod. Rodič zajistí vhodné oblečení,obuv.

Ranní filtr: měření teploty všem dětem denně, dle časových možností - nejpozději do odchodu na vycházku, právo učitele odmítnout převzít ráno od zák. zástupce dítě s prokazatelným projevem rýmy nebo kašle, v případě projevu vir. onemocnění, teploty 37°
a více během dne, volat rodiče.

PROVOZNÍ OBLAST: Zvýšené nároky na dezinfekci prostor, úklid, větrání.

POVINNOST RODIČE: oznámení inf. onemocnění dítěte škole, ad Školní řád č.j. 105/2020


V Hořovicích, dne 16. 10. 2020
Bc. Helena Nesnídalová

Zaměstnanci MMŠ: Projednáno a připomínkováno 15. a 16. 10. 2020