Nový e-mail vedoucí stravování

24.02.2020

Přivítali jsme na pozici vedoucí stravování kolegyni Renatu Kořínkovou. Pozor, změnil se
i e-mail pro komunikaci s vedoucí stravování na:  jidelna@mmshorovice.cz.
Telefon zůstává + 420 734 159 443