NUTNOST NASAZENÝCH RESPIRÁTORŮ PŘI VSTUPU DO MŠ

29.10.2021

Upozorňujeme rodiče, že na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví nesmí s účinností od 25.10.2021 do vnitřních prostor vstoupit osoba bez předepsané ochrany úst a nosu. Pro všechny rodiče tedy platí nutnost mít při vstupu do prostor MŠ nasazený respirátor či obdobný prostředek splňující požadované parametry.

V souvislosti s výskytem nemoci Covid v naší MŠ žádáme všechny příchozí:

- o dodržování tohoto nařízení

- o doprovod dítěte pouze 1 dospělou osobou

- zdržovat se v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu

- vstup třetích osob do tříd není žádoucí


V příloze najdete informaci ředitelky školy.