Just Relax!

29.05.2020

Zabavte a vzdělávejte své děti hravou formou od těch nejpovolanějších - profi pedagogů z naší školky. Paní učitelky Soňa Paleta a Hanka Krýlová z Kuřátek nabízejí pětici relaxačních mindfulness (= všímavost, prožívání přítomného okamžiku) aktivit pro předškoláky.

Doba trvání: 15 - 30 minut
Místo: venku, zahrada, v přírodě
Pomůcky: v případě potřeby deka, karimatka na ležení, jinak nic
Cíl: obnovení pozornosti, ponoření se do sebe, zklidnění dítěte pomocí ovládání dechu, snížení svalového napětí, smyslového vnímání a ustálení myšlenek, navodit celkové uvolnění
_______________________________________

1. Pozorování mraků

Lehnout si na přikrývku na zemi a podívat se na mraky na obloze.

Otázky: Jaké tvary vidíš? Vidíte stejné věci? Jak se tvary vyvíjejí? Co s nimi dělá vítr? Je silný vítr?

Cíl: rozvoj pozorovací schopnosti, podpora imaginativního myšlení.

2. Objetí stromu

Vyhledat si zalesněnou plochu a vybrat si strom, který chcete obejmout. Opřít si hlavu o kmen a pokusit se napojit na strom, stát se jím. Opakujte s několika různými stromy.

Otázky: Pohybuje se vítr? Slyšíš nějaké zvuky stromu? Co to voní?

Cíl: Kůra poskytuje smyslové vstupy a vytváření pocitu "jednoty" se stromem pomáhá posílit přirozené spojení vašeho dítěte.

3. Vytvoření přírodní mandaly

Nasbírat přírodní materiály jako kameny, větve, listy, ořechy, jehličí, skořápky a květiny. Najít vhodné místo. Pro starší - pokusit se vytvořit opakující se vzory.

Cíl: rozvoj kreativity, zklidnění a relaxace


4. Zavřít si oči

Nejlépe někde v přírodě zůstat v klidu po dobu cca 5 minut (v závislosti na věku) a bedlivě poslouchat všechny zvuky kolem vás.
Varianta: Více meditativní zážitek zažijí děti vleže

Otázky: Co jsi slyšel? Odkud mohl zvuk pocházet?

Cíl: Poslechové procházky pomáhají dítěti dostat se do klidného, ​​ale pohotového stavu, což je ideální pro smyslovou integraci.

5. Zvířecí jogíni

Vybrat si některé oblíbené zvíře a ukázat ho ve formě jógových pozic. Pro ty, kteří jógu neznají, udělat sochu. Vydržet alespoň 20-30 sekund a několikrát opakovat,¨zkusit pozice i svých kamarádů.

Cíl: vylepšení rovnováhy, koordinace, zvyšování schopnosti soustředit se, poznávání svého těla a napojení se na něj.