PŘERUŠENÍ PROVOZU O VÁNOCÍCH

12.12.2020

Ve dnech 28.- 31. 12. 2020 je provoz MMŠ Hořovice přerušen - vánoční prázdniny. Časté dotazy na krácení školného: Školné dítě nehradí, pokud je školské zařízení mimo provoz více než 5 pracovních dnů nebo když je MŠ uzavřena z rozhodnutí nadřízených orgánů. Platby školného v plném rozsahu za rok 2020 si může zákonný zástupce odečíst z daní. Potvrzení bude MŠ vydávat po účetních závěrkách, cca do 15. února.