PREVENCE ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID od 2.11. 2020

30.10.2020

AKTUÁLNÍ STAV: provoz MŠ 6,00 - 16,00 (16,30). V nevyhnutelných případech jsou třídy sloučeny (nepřítomnost zaměstnanců).

POZOR: Koťátka do Myšek - do odvolání

DOPORUČENÍ RODIČŮM:

  • docházka dětí v nutných případech

  • je - li možné: přivést dítě v 7.00 rovnou do své třídy

  • vyzvednout dítě v 15.00 ze své třídy, nejpozději do 16:00 - eliminace dalšího slučování dětí (zmenšení rizika komunitního přenosu Covid - 19)

SVODNÉ TŘÍDY - v případě nutnosti:

Králíčci, Veverky 6,00 - 7,00 // 15,30/16,00 - 16,30

Jiráskova Motýlci 6,00 - 7,45 // 14,45 - 16,30

UZAMYKÁNÍ MŠ - zůstává shodné:

odemčena vrátka 6,00 - 8,15/12,15 - 12,30 / 15,00 - 16,30

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ U BOČNÍCH A HLAVNÍHO VCHODU

Změna - Vstup do MŠ pouze děti: předávající v roušce, dodržovat odstupy, desinfekce rukou dětí


Vchody k předávání dětí:

IV. pavilon: pro Krtky a Králíčky

Hl. vchod: pro Myšky + Koťata + Žabky, Medvíďata, Lvíčata

Vchod Veverek: pro Delfíny, Veverky (od 15,30 i pro Myšky, Žabky, Koťata) Vchod Pejsků: pro Pejsky


Ostatní opatření platná z 19. 10. 2020 se tímto neruší.

Zpracovala: J. Kejmarová, dne 30. 10. 2020