PROVOZ MMŠ HOŘOVICE OD 3.5.2021

01.05.2021

Od pondělí 3.5. mohou opět do školky chodit všechny děti. Provoz bude probíhat stejně jako před uzavřením, tedy podle následujících pravidel:

- provozní doba všech tříd se vrací do běžného režimu, přesné časy pro jednotlivé třídy si připomenete zde

- svodné třídy budou opět v provozu, doporučujeme využívat je pouze v nezbytném případě

- při příchodu i odchodu dětí využívejte boční vchody

- děti se již nebudou testovat, zaměstnanci školky budou i nadále pravidelně testováni

- do prostor školky smí dítě doprovázet pouze jedna dospělá osoba v roušce

- v šatnách mohou pobývat současně nejvýše dva rodiče

- děti, které jdou domů po obědě, budeme rodičům předávat mimo budovu školky stejně, jako to bylo doposud

- děti, které jdou domů po spaní, si rodiče vyzvednou v šatně nebo na zahradě (podle počasí)

- stále ve školce platí přísná hygienická pravidla, časté větrání a co nejdelší pobyt dětí venku

- při příchodu do budouvy prosím použijte dezinfekci, před vstupem do třídy si děti vždy umyjí ruce