Seminář o tvoření pravidel pro nejmenší

02.12.2019

V sobotu 21. 9. se sešel pedagogický sbor na semináři Mgr. Evy Svobodové PRAVIDLA TŘÍDY.

Na tomto semináři se učitelky učily nebo si zopakovaly způsoby a metody, pomocí kterých lze vytvářet spolu s dětmi pravidla tak, aby byla pochopitelná, měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí. 


V první, teoretické části se pedagožky zabývaly demokratickým výchovným stylem a jeho znaky, potřebou bezpečí a její souvislostí s tvorbou pravidel. Vymezily se také základní pojmy (pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení, ukázky z praxe). Kdy pravidla fungují v praxi? Co jsou pravidla a příběhy, pravidla a rituály, piktogramy?
V druhé, praktické části se věnovaly společné tvorbě pravidel (praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků) a reflexi videozáznamu. 

Eva Svobodová je expertkou na předškolní pedagogiku. Léta působila jako učitelka
v mateřské škole, v současné době učí na Pedagogické fakultě na Jihočeské univerzitě.
Je autorkou řady publikací o výchově dětí, primární pedagogice.


Zpětná vazba od našich učitelek

"Jako začínající učitelka jsem ráda za každý dobrý nápad, radu, profesní zkušenost a na ty Vaše si často vzpomenu."

"Bez říkadla "Endele, bendele" už si ani nedovedu představit ranní pozdrav. Zvláště část "půjdeme tam a půjdeme zpátky" je u dětí velmi oblíbená."

"Jako velmi přínosné pro pohodovou atmosféru ve třídě se ukazuje, pokud některé negativní chování dětí neřeším jejich okřiknutím (nelez na okno, necákej vodu atd.), ale podle Vašich rad tyto situace s dětmi pojmenuji a proberu. Vysvětlíme si, co by se mohlo stát, proč něco neděláme nebo naopak děláme. Avšak nejde jen o mentorování ze strany učitele, ale o vtažení dětí do debaty například otázkou: "co myslíte děti...". Čím víc děti o problému sami přemýšlejí a diskutují, tím ochotněji pravidla přijímají a respektují."

"Dle Vašich rad si také mnohem častěji pokládám otázku, zda mám problém já nebo někdo jiný (Naučit se problém pojmenovat a řešit jen ten, který mi přísluší). Mě jako osobě, která o problémech zpravidla hodně přemýšlí, to usnadňuje jejich řešení. Troufám si říct, že toto je pro mne z Vašeho semináře možná rada nejcennější."