ÚPRAVA REŽIMU OD 11.1.2021

08.01.2021

Režim MMŠ Hořovice od 11. 1. 2021. DŮVOD: eliminovat sociální kontakty, prevence nekontrolované nákazy Covid, udržitelnost MŠ v provozu

AKTUÁLNÍ STAV: 6. - 14.1. Karanténa Králíčci, personální nouze: k 7.1. Covid nebo karanténa: 6 zaměstnanců

OPATŘENÍ:

1) Organizační změny

Šatny tříd maximálně 2 rodiče s dětmi, 15 m² = 1 dospělý

2) Vyzvedávání po obědě - učitelka předává děti mimo budovu 12:15 - 12:30 hod.

3) Vstupy rodičů do budovy:

Krtci - zadní vchod, 4. pavilon, videotelefon

Veverky, Delfíni - boční vchod Veverek

Koťata - boční vchod, zazvonit u hlavního vchodu, vstup bočním vchodem Koťat

Myšky, Žabky, Medvíďata, Lvíčata - vestibul, regulace videotelefonem dle pokynů učitelek

Jiráskova + Pejsci - režim dle pokynů ped. zaměstnanců

4) Rodiče:

- pečlivá ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou

- s dítětem 1 doprovod, nezdržovat se v budově/ areálu

- počítat s časovou rezervou

- svodná třída - nutné případy

- má-li rodič možnost - vyzvedávat dítě po obědě

5) Další opatření:

- ruší se osobní individuální pohovory a konzultační schůzky

- přerušuje se nadstandardní logopedická péče, terapii dále realizujte dle pokynů svého klinického logopeda (Dr. Lukavská, Mgr. Vlčková, .... ). Pokud nejste nikde registrováni, je nutné se objednat - více informací vám podá třídní učitel/ka

V Hořovicích, dne 8.1.2021 H. Nesnídalová, ředitelka