UZAVŘENÍ ŠKOLKY

27.02.2021

Z důvodu nařízení vlády je od 1.3.2021 MMŠ Hořovice uzavřena. V provozu zůstává pouze krizová třída pro děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému (IZS).

Vyjádření k přijetí dětí do této třídy zasílá Středočeský kraj na základě žádosti zaslané ředitelkou. Rodiče mohou požádat ředitelku o umístění dítěte emailem nebo telefonicky. Kontakty naleznete zde, přihlášku k umístění dítěte do krizové třídy pod tímto textem (je možné ji vyplnit předem a přinést první den docházky dítěte, nebo ji rodič vyplní ráno při příchodu - bude k dispozici v tištěné podobě).

Provoz třídy Veverky je od 6:00 do 16:30 hod., stravování dětí je zajištěno. Učitelky z MMŠ Hořovice se u dětí budou turnusově střídat. Do třídy je možné přijmout pouze zdravé dítě. První den prosím přijďte s dostatečnou časovou rezervou.