Po dobu výjimečného stavu zajišťuje školní logopedická asistentka uč. Marie Trefná pravidelnou jazykovou podporu dětem, jejichž mateřským jazykem není čeština, a kteří jsou předškoláci. Namísto osobního setkávání nyní využívají Skype. 

Logopedická prevence

Cíl: náprava a prevence řečových vad, rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností


Milí rodiče, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě dobře vyslovuje, obraťte se v první řadě na jeho třídní učitelku. Zná děti ze své třídy a je v pravidelném kontaktu s naší školní logopedickou metodičkou. Ta provádí každoročně ve všech třídách logopedickou depistáž, tedy ověření výslovnosti dětí a upozornění na její závady.

Pokud je problém s výslovností zřejmý, obraťte se přímo na odborníky.

Odborní logopedi:

PhDr. Helena Lukavská - nemocnice Hořovice, tel: 311 559 999 

Mgr. Ludmila Vlčková - Hořovice - tel: 605 756 857


Metodička logopedické poradny v MŠ: (nadstandardní péče, kterou naše školka poskytuje)

Bc. Marie Trefná

Poskytuje dětem v MŠ péči dle zprávy logopeda, u kterého je dítě registrováno. Zajišťuje podporu výuky českého jazyka pro cizince navštěvující naši školku.


Podpora výslovnosti ve třídách:
Procvičování a podpora správné výslovnosti v průběhu celého dne. Samozřejmostí je každodenní logopedické kolečko - dechová cvičení, artikulační cvičení, procvičování mluvidel.  Podpora výslovnosti ve třídách nemůže nahradit pravidelné domácí cvičení zadané logopedem!