Logopedická prevence


Cíl: náprava a prevence řečových vad, rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností 

Odborná pomoc:
PhDr. Helena Lukavská, Mgr. Severová - objednat lze přes recepci Nemocnice, tel: 311 559 999 
Mgr. Ludmila Vlčková - tel: 605 756 857 

Metodici logopedické poradny v MŠ 
Bc. Marie Trefná, Jana Firýtová, Hana Krýlová, Dis
Rodiče mohou požádat kdykoliv o pomoc (příp. info u třídní učitelky) 

Cílové skupiny:
1) všechny třídní kolektivy MŠ, zařazování činností logopedické prevence - denně
2) nácvikové skupiny pro všechny děti vyžadující péči PLPP 

Flexibilita programu: úprava plánu v rámci třídy s ohledem na věk a potřeby dětí 

Pomůcky: vlastní metodika, metodické listy a obrázky, didaktické pomůcky do všech tříd, tablety 

Metody: předávání informací, nápodoba, rytmizační hry, slovní zásoba - hry se slovy, komplexní motorika těla - pohybové hry, motorika mluvidel - motivační hry, logopedická kolečka

Vzdělávání učitelů: semináře, přednášky, odborná literatura Záměry: vybavení PC technikou, spolupráce se ZŠ, s klinickým logoped


Zpracovala: Bc. Helena Nesnídalová, 31. 8. 2018 
Koordinátor: Bc. Jaroslava Kejmarová  


  • Logopedická poradna je 1 x za 14 dní s doprovodem rodiče. Podmínkou úspěšné nápravy je pravidelný domácí trénink doporučených cvičení.
  • Správná diagnostika řečových vad a případné potíže jsou vždy konzultovány s klinickým logopedem. 
  • Logopedickou péči poskytujeme zdarma dětem, které pomoc potřebují, a to formou metodických poraden pro rodiče s dětmi s dozorem klinického logopeda.