LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Cíl: Terapie a prevence řečových vad, rozvoj slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností

Koordinátor: Bc. Jaroslava Kejmarová

Bližší info vám poskytnou třídních učitelky.


Odborné vyšetření

PhDr. Helena Lukavská

- objednat lze přes recepci Nemocnice 311 559 999

+ s doporučením od dětského lékaře

Mgr. Ludmila Vlčková - telefon 605 756 857


Logopedické poradny MŠ pro rodiče s dětmi

- rodiče požádají o zařazení

- předají asistentce zprávu od logopeda

Asistentky - logopedické poradny v MŠ

Bc. Marie Trefná, Ludmila Vyhnalová, Hana Krýlová, Dis.


Pomůcky: vlastní metodika, metodické listy a obrázky, moderní didaktické pomůcky do všech tříd, výukové programy

Metody: předávání informací, nápodoba, rytmizační hry, slovní zásoba - hry se slovy, komplexní motorika těla - pohybové hry, motorika mluvidel - motivační hry, logopedická kolečka

Vzdělávání učitelů: semináře, přednášky, odborná literatura

Záměry: vybavení PC technikou, spolupráce se ZŠ