LVÍČATA

Třídní učitelka: Bc. Iveta Veigendová
Učitelka: Kristýna Kaháčková 

Školní asistent: Markéta Navarová
Provozní personál: Denisa Ptáčková

Kapacita třídy: 20 dětí


Věk dětí: 2,5-3 roky

Vítáme Vás ve třídě Lvíčků 😊

Jsme třída 2,5 – 3 letých dětí, máme zde stejně holčiček jako kluků. Naší prioritou je šetrné a postupné zvykání dětí na nové prostředí mateřské školy a pohodové začlenění do kolektivu třídy. Naším cílem je vytvořit přátelskou atmosféru, v níž se děti budou cítit bezpečně. Děti se seznámí se zaměstnanci školky, ale především poznají spoustu nových kamarádů.

Ve třídě dbáme na dostatek emoční podpory, zařazujeme rituály, které jsou pro děti každodenní stálou oporou, společně si vytváříme jednoduchá třídní pravidla, která nám pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře.

Nabízíme dětem činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, každý den nás provází nespočet básniček, písniček a říkadel. Lvíčátka mají velmi ráda hudební nástroje, ať už kytaru, piano nebo malé Orffovy nástrojky, které podporují kreativitu v hudební výchově.

Budeme pracovat na zdokonalování samostatnosti v oblasti stolování, oblékání nebo osobní hygieny, a tak postupem času děti zjistí, co už zvládají samy a na čem bude ještě třeba zapracovat.

Děti mají rády pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu, proto se snažíme co nejvíce činností přesouvat ven, kde se děti mohou učit přirozenou cestou na základě vlastních prožitků. Budeme poznávat okolí mateřské školy, chodit do lesa, na louku, do zámeckého parku, ale i do knihovny, abychom v dětech podporovali čtenářství.

Čeká nás spousta dobrodružství, zážitků a legrace!

Paní učitelky

Iveta Veigendová a Kristýna Kaháčková

Fotogalerie 2023/2024