ROZVOJ

Naši pedagogové se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů, kterými si rozšiřují své znalosti a posilují své kompetence při práci s dětmi. Ve školním roce 2023/2024 se zúčastnili následujících seminářů:

Pedagogové MMŠ Hořovice absolvovali 3 sobotní semináře na téma programu Začít spolu. Obsah seminářů se shoduje s našimi cíli ve vzdělávání. Jde v první řadě o posilování podnětného prostředí a využívání center aktivit v průběhu dne, respekt k potřebám jednotlivých dětí, spoluúčast a spoluzodpovědnost dětí na plánování i realizaci aktivit, důraz na sebehodnocení, komunikaci a rozmanité formy spolupráce s rodiči. Podrobnější informace o obsahu semináře naleznete v příloze pod tímto textem.

Dne 30.8. se pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci naší školky zúčastnili každoročního celodenního kurzu první pomoci, zaměřeného nejen na obecné dovednosti a zásady při poskytování pomoci člověku ohroženému na zdraví, ale i na první pomoc dětem. Kurz byl účastníky hodnocen jako velmi přínosný.

Kurzy, které naši učitelé absolvovali ve školním roce 2023/2024:

Polytechnická výchova v MŠ 

Přechod z MŠ do ZŠ

Logopedická prevence u předšk.a ml.dětí

Tvořivá hra

Vývojová dysfázie v MŠ

Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD v MŠ

Práce s pravidly ve třídě

Nakopávačka – tvorba IVP v MŠ

Jak pracovat s emocemi dítěte

Komunikace s dětmi

Rozumíte svému autistovi

Podpora týmového chování v kolektivu

Jak na zdravý pohyb(nejen)ve školce

Základní norma zdravotnických znalostí

Dobré vztahy mezi dětmi

Základy první pomoci u dětí

Wellbeing v praxi

Moderní metody a pomůcky v MŠSamozřejmostí jsou průběžná školení i pro vedení školky a nepedagogické zaměstnance.