ROZVOJ

Naši pedagogové se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů, kterými si rozšiřují své znalosti a posilují své kompetence při práci s dětmi. Ve školním roce 2022/2023 se zúčastnili následujících kurzů:

Polytechnická výchova v MŠ 

Přechod z MŠ do ZŠ

Logopedická prevence u předšk.a ml.dětí

Tvořivá hra

Vývojová dysfázie v MŠ

Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD v MŠ

Práce s pravidly ve třídě

Nakopávačka – tvorba IVP v MŠ

Jak pracovat s emocemi dítěte

Komunikace s dětmi

Rozumíte svému autistovi

Podpora týmového chování v kolektivu

Jak na zdravý pohyb(nejen)ve školce

Základní norma zdravotnických znalostí

Dobré vztahy mezi dětmi

Základy první pomoci u dětí

Wellbeing v praxi

Moderní metody a pomůcky v MŠSamozřejmostí je průběžné školení i vedení školky a nepedagogických zaměstnanců.