NAŠE FILOZOFIE

Naše školka je příspěvkovou oranizací města Hořovice s 10 třídami ve Větrné ulici a 2 třídami v ulici Jiráskova. Při práci s dětmi využíváme prvky programu Začít spolu, které propojujeme s dalšími aktivitami.

Jaké jsou naše výhody?Děti

 • Stejné šance pro všechny děti. Snaha o co největší samostatnost a soběstačnost při sebeobsluze dětí


Logopedie

 • Propracovaný systém logopedické péče,
  každodenní logopedické chvilky na třídách, spolupráce s klinickou logopedkou

Kontakty a podrobné info k logopedii naleznete ZDE.

Učitelský sbor

 • Kompetentní učitelský sbor včetně asistentů pedagogů, školního i osobního asistenta, speciálních pedagogů i logopedické asistentky
 • Sebevzdělávání pedagogů a jejich účast na odborných a certifikovaných seminářích a workshopech
 • Využívání dotačních programů

Spolupráce

 • Spolupráce s rodiči - snaha o maximální informovanost, dotazníková šetření a ankety
 • Spolupráce s odborníky, školami, institucemi, organizacemi a spolky
 • Podpora dětem i rodičům - pravidelné konzultace a poradenství
 • pravidelná setkávání s rodiči a dětmi, tvořivé dílny

Důležitá zdraví prospěšná pravidla

 • Školka bez sladkostí (jídelníček je odborníky hodnocen jako velmi dobrý)
 • Individuální formy odpočinku
 • Pobyt venku za každého počasí


Prostředí a dostupnost

 • Příznivé situování obou budov školky - rozlehlá zahrada, blízkost lesoparku Dražovka, cyklostezky a zámeckého parku
 • Dobrá dostupnost - blízkost BUS nádraží, parkovací místa

AktivityAngličtina hrou

 • převážně pro předškoláky
 • zdarma, v rámci denního programu
 • učitelky se průběžně účastní seminářů o výuce angličtiny v mateřské škole

Jak učit školkové děti angličtině a jinému cizímu jazyku naleznete ZDE.


Enviromentální výchova

Naše motto: Porozumíme-li přírodě, budeme více rozumět i sami sobě. 

 • pravidelné oslavy Dny Země
 • turistické vycházky, exkurze na farmy i do ZOO
 • tříděný odpad v každé třídě
 • pestré přírodovědné činnosti


Besedy a exkurze

 • pravidelné návštěvy knihovny
 • místní výstavy
 • spolupráce s hasiči, myslivci, policií
 • návštěvy zámku,  zvířecích farem
 • výlety do Čechovy stodoly


Kulturní akce

 • dětská divadelní představení
 • divadýlka a koncerty v MŠ
 • pasování předškoláků