NAŠE FILOZOFIE

Naše školka je státní, k tomu nezvykle velká (10 tříd ve Větrné, 2 třídy v Jiráskově ulici), přesto se snažíme aplikovat do běžného režimu prvky z alternativního programu Začít spolu. A nejen to. Pořádáme i rozmanité aktivity. Podívejte se, co vašim dětem nabízíme.

Jaké jsou naše výhody?Děti

 • Stejné šance pro všechny děti. Snaha o co největší samostatnost a soběstačnost při sebeobsluze dětí
 • ZDARMA PRO PŘEDŠKOLÁKY: angličtina, plavání, cvičení v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice
 • Speciální třída

Logopedie

 • Propracovaný systém logopedické péče 
  (3 metodické poradny), vlastní metodika denní logopedické prevence, spolupráce s klinickou logopedkou

Kontakty a podrobné info k logopedii naleznete ZDE.

Učitelský sbor

 • Kompetentní učitelský sbor včetně asistentů pedagogů, školního i osobního asistenta, speciální pedagogové i logopedické asistentky
 • Sebevzdělávání pedagogů a jejich účast na odborných a certifikovaných seminářích a workshopech
 • Využívání dotačních programů

Spolupráce

 • Spolupráce s rodiči - snaha o maximální informovanost, dotazníková šetření a ankety
 • Spolupráce s odborníky, školami, institucemi, organizacemi a spolky
 • Podpora dětem i rodičům - pravidelné konzultace a poradenství

Důležitá zdraví prospěšná pravidla

 • Školka bez sladkostí (jídelníček je odborníky hodnocen jako velmi dobrý)
 • Individuální formy odpočinku
 • Pobyt venku za každého počasí


Prostředí a dostupnost

 • Příznivé situování obou budov školky - rozlehlá zahrada, blízkost lesoparku Dražovka, cyklostezky a zámeckého parku
 • Dobrá dostupnost - blízkost BUS nádraží, parkovací místa

AktivityAngličtina hrou

 • pouze pro předškoláky
 • zdarma, v rámci denního programu
 • učitelky se v roce 2018 zúčastnily semináře Angličtina v mateřské škole, který vedla lektorka Mgr. Lenka Nováková.

Jak učit školkové děti angličtině a jinému cizímu jazyku naleznete ZDE.


Enviromentální výchova

Naše motto: Porozumíme-li přírodě, budeme více rozumět i sami sobě. 

 • pravidelné oslavy Dny Země
 • turistické vycházky, exkurze na farmy i do ZOO
 • tříděný odpad v každé třídě
 • pestré přírodovědné činnosti


Besedy a exkurze

 • pravidelné návštěvy knihovny
 • místní výstavy
 • spolupráce s hasiči, myslivci, policií
 • návštěvy zámku,  zvířecích farem
 • výlety do Čechovy stodoly


Kulturní akce

 • dětská divadelní představení v klubu Labe
 • divadýlka a koncerty v MŠ
 • pasování předškoláků