PEJSKOVÉ

Třídní učitelka: Bc. Alena Králová
Učitelka: Bc. Kristýna Motejlová, Petra Hadravová
Asistentky pedagoga: Jana Brnušáková, Anna Tesařová 
Provozní personál: Eva Veigendová


Do třídy Pejsků dochází 5 dětí, čekáme ještě na jednoho kamaráda, který u nás najde místo.

Děti jsou zde vzdělávány skupinově podle Rámcového vzdělávacího plánu s ohledem na jejich možnosti a také individuálně v oddělené místnosti s asistentem pedagoga nebo učitelkou, dle individuálního plánu.

Žáci jsou zde vedeni k samostatnosti a sebeobsluze dle individuálních schopností každého z nich. Žáci s poruchou autistického spektra, kteří mají problém s komunikací, učíme používat alternativní komunikaci, jako je například výměnný obrázkový systém. Díky těmto alternativním metodám se zde děti mohou cítit bezpečně a nejsou stresovány z neznámého prostředí.

Každé pondělí dochází do třídy fyzioterapeut, který cvičí s dětmi, u kterých to vyžaduje jejich diagnóza. Od října 2019 docházejí děti do plaveckého bazénu ZŠ, která se nachází v blízkosti školky.

Při pobytu venku se snažíme chodit na delší procházky do přírody, například do lesa nebo k rybníku, kde pozorujeme změny v přírodě, dle ročního období.

Děti také zapojujeme do různých kulturních akcí, které pořádá MŠ.

Pokud je to v možnostech dítěte, dochází 1-2x týdně do běžných tříd například na řízené činnosti, aby si zvykalo na větší kolektiv dětí.