VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Motto: Chyby dětí berme jako zdroj informací
a motivaci k dalšímu rozvoji.


Náš Školní vzdělávací program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vznikl na základě spolupráce pedagogů, podnětů rodičů, výsledků průzkumů a evaluace výchovně vzdělávací práce. Celý program je k dispozici ve vestibulu školy.

Písničkový celý rok

Písničky budou děti motivovat po celý školní rok. Zajistí přístupnou a hravou formou rozvoj a vzdělávání dítěte. Propojí  jednotlivé integrované bloky, které učitelkám slouží  jako nabídka a  inspirace. Ty si dále rozpracovávají, doplňují a časově rozvrhují do svých třídních plánů tak, aby odrážely zaměření třídy, věk a potřeby dětí, jejich pokroky, individuální možnosti a specifická omezení zvláště u dětí individuálně integrovaných či těch ve speciální třídě. Pro tyto děti vypracovávají Individuální vzdělávací plán (IVP).


1. KDO JSI KAMARÁD, POJĎ SI S NÁMI HRÁT

 • Těšíme se do školky a mezi kamarády
 • Moje rodina a já
 • Poznávám své město

2. PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

 • Do kraje přichází podzim, vše se mění
 • Kde co roste, zraje
 • Co chystají zvířátka a ptáčci
 • Hrajeme si, tvoříme, zpíváme a tančíme

3. VÁNOČNÍ ZVONEČEK TIŠE ZVONÍ

 • Máme se rádi
 • Mikulášské a Vánoční nadělování

4. ROLNIČKY CINKAJÍ, KONÍCI KLUSAJÍ, DO KRAJE PŘIJELA PANÍ ZIMA

 • Zimní svět
 • Jak žijí zvířátka a ptáčci v zimě
 • Sportujeme, hrajeme si, pozor na nemoci a úrazy
 • Co už umím, znám, objevuji
 • Masopustní karneval je tu!

5. ZAŤUKALO JARO LIDEM NA STŘÍŠKY

 • Kouzelný pohádkový svět
 • Zem se probouzí spolu se zvířátky, ptáčci se vrací
 • Máme rádi naši zem
 • Hody, hody, doprovody, Velikonoce už jsou tady
 • Doma každý něco umí, dovede, ví
 • Jedeme na výlet!

6. UŽ JE LÉTO, UŽ JE LÉTO, UŽ K NÁM JEDOU PRÁZDNINY

 • Svět je tak rozmanitý, plný lidí a zajímavostí
 • Letní čas - pohoda v lese, v trávě, u vody
 • Objevujeme vesmír