REŽIM DNE

 • 6:00 - 8:00
  Příchod do MŠ a předání dětí učitelkám, volné, spontánní a zájmové aktivity. Začátek povinného PV je určen od 8:00 a trvá nejméně do 12:00.
 • 8:00 - 8:30
  Volné činnosti, spontánní a pohybové aktivity dětí zaměřené především na hry a zájmovou činnost. Komunitní kruhy.
 • 8:30 - 8:45
 • osobní hygiena, přesnídávka
 • 8:45 - 9:30
 • řízené činnosti, logopedické chvilky
 • 9:30 - 11:30
 • Pobyt dětí venku za každého počasí. Spontánní a TV aktivity 
 • 11:30-12:30
  Osobní hygiena dětí, oběd, příprava na odpočinek
 • 12:30 - 14:00
  Literární chvilky, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
 • 14:00 - 14:30
  Oblékání, hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin, svačina

 • 14:20 - 16:30
  Volné činnosti a aktivity, hry dětí, pracovní centra.

Začátek povinného předškolního vzdělávání je určen od 8:00 a trvá nejméně do 12:00.

Pozn. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.