REŽIM DNE

 • 6:00 - 8:00
  Příchod do MŠ a předání dětí učitelkám, volné, spontánní a zájmové aktivity. Začátek povinného PV je určen od 8:00 a trvá nejméně do 12:00.
 • 8:00 - 8:20
  Volné činnosti a spontánní aktivity dětí zaměřené především na hry a zájmovou činnost.
 • 8:20 - 8:45
  Pohybové aktivity, komunikační kruhy, logopedická kolečka.
 • 8:45 - 9:00
  Osobní hygiena, přesnídávka.
 • 9.00 - 9.30
  Řízené činnosti a zájmové aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich všestranný rozvoj, práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči. Pracovní centra. 
 • 9:30 - 9:45
  Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.
 • 9:45 - 11:45
  Pobyt dětí venku za každého počasí (s vjimkou silné inverze či extrémního mrazu, větru, horka). 
 • 11:45
  Osobní hygiena dětí, oběd, příprava na odpočinek
 • 12:30 - 14:00
  Literární chvilky, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
 • 14:00 - 14:20
  Oblékání, hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin. 

 • 14:20 - 16:30
  Volné činnosti a aktivity, hry dětí, pracovní centra.

 • 14:45 - 15:00
  Svačina


Pozn. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.