VEVERKY

Třídní učitelka: Lenka Šarochová
Učitelka:  Lucie Míková
Asistentka pedagoga: Renata Sochrová
Provozní personál: Jana Andělová ml. 
Počet dětí: 20
Věk: 3 - 7

Vítejte u Veverek!

Naši třídu tvoří 10 děvčat a 12 chlapců ve věkové kategorii 3-6 let. Jelikož jsme heterogenní třída, máme jednu výhodu - starší děti mohou pomáhat mladším dětem, což vede k dobrým základům rozvoje ochoty pomoci druhým, empatie a trpělivosti.

A jak probíhá náš den? Ráno, když se všechny veverky sejdou, se společně přivítáme a sdělujeme si naše zážitky z minulého dne. Potom si jdeme zacvičit, protože víme, že pohyb je pro naše tělo důležitý. Poté musíme dobít energii a o to se postará naše Jana, která nám připraví zdravou svačinu. Následně nás čeká to nejlepší, například tvoření, zpívání, tancování, centra aktivit, pohybové hry, cokoliv nás napadne. Snažíme se vést děti k co největší samostatnosti a také aby se nebály říct si o pomoc, když ji potřebují.

Nezapomínáme ani na naše předškoláky, každý den plní úkoly, ve kterých si procvičují grafomotoriku, počítání, písmena, barvy i prostorovou orientaci.

Přijďte se na nás někdy podívat.

Těšíme se na Vás

Verča a Lenka

Fotogalerie 2021/2022