VEVERKY

Třídní učitelka: Lenka Šarochová
Učitelka:  Lucie Míková
Asistentka pedagoga: Jiřina Škvárová
Provozní personál: Petra Svobodová
Počet dětí: 20
Věk dětí: 2,5 - 6 let


Vítáme Vás ve třídě Veverek. Naši třídu navštěvuje 20 dětí, z toho 13 děvčat a 7 chlapců. Naše třída je věkově smíšená a jsou zde děti od 2,5 do 7 let. Největší výhodou smíšené třídy je fakt, že starší pomáhají mladším a mladší se od starších učí nápodobou.
Na začátku školního roku se věnujeme adaptaci dětí na nové prostředí školky. Až si děti plně zvyknou, začneme podnikat výlety, navštěvovat knihovnu, účastnit se divadelních představení apod. V teplejších měsících nás čekají výlety na celé dopoledne, nebo i celodenní, jako jsou návštěvy zookoutků, Čechovy stodoly a různé další akce.
V naší třídě jsme jeden tým, který si navzájem pomáhá. V interiéru rádi tvoříme, cvičíme, děláme pokusy a máme rádi prožitkové činnosti. Rádi trávíme čas venku, a tak každou volnou chvíli vyrážíme do lesa, do parku, na hřiště, na cyklostezku, nebo se projít městem. Veškeré aktivity se při pěkném počasí snažíme přesouvat ven na čerstvý vzduch. Rádi poznáváme přírodu a učíme se o ni pečovat.
Přijďte se na nás podívat.
Těšíme se na Vás!
Lenka a Lucka

Fotogalerie 2022/2023