VEVERKY

Třídní učitelka: Veronika Kuchyňková
Učitelka:  Lenka Šarochová
Asistentka pedagoga: Markéta Šlosarová
Provozní personál: Jana Andělová ml. 
Počet dětí: 18
Věk: 3 - 6

Text na šk. rok 2020/2021 brzy doplníme.