Strategie a priority 2019/2020

13.12.2019

V letošním školním roce dbáme stejně jako v předchozích letech na níže uvedené položky. Nově anebo ještě více budeme věnovat pozornost bodům, které jsou tučně vyznačené. Více informací naleznete v sekci O nás -  Naše filozofie.

 • Pozitivní klima, dobré vztahy, bezpečné prostředí
 • Režimové zásady: pitný režim, individuální formy odpočinku, pohyb
 • Jasný řád a pravidla
 • Individuální péče o všechny děti - příležitost pro každé dítě
 • Aplikování prvků programu Začít spolu do všech tříd - budování center aktivit, důraz na samostatnost a řešení problémů
 • Podpora dětem i rodičům - pravidelné konzultace, poradenství
 • Příprava na další stupeň vzdělávání (+ AJ, plavání, tělocvična)
 • Systém logopedické terapie, 3 metodické poradny
 • Spolupráce s klinickým logopedem, výživovým terapeutem
 • Nové receptury a technologie v přípravě zdravé stravy
 • Čerpání financí z evropských fondů pro rozvoj vzdělávání
 • Stáže učitelů v MŠ Angel, sobotní semináře pro celý pedagogický sbor
 • Další vzdělávání pedagogů - měkké dovednosti
 • Bezpečnost dětí: Minimální preventivní program, cvičné evakuace
 • Materiální oblast: nové lůžkoviny, nábytek, didaktické pomůcky, herní zahradní prvky
 • Nové webové stránky

Tým odborníků MŠ:

 • učitelky
 • asistenti pedagoga
 • školní asistent
 • speciální pedagožky
 • logopedické asistentky
 • osobní asistent