MYŠKY

Třídní učitelka: Ivana Abrhámová
Učitelka: Bc. Jaroslava Kejmarová

Asistentka pedagoga: Miroslava Kadlecová
Provozní personál: Jana Jelínková


Vítáme Vás ve třídě Myšek!

Deset děvčat a dvanáct chlapců spolu s třídní učitelkou Ivanou Abrhámovou, paní učitelkou Jaroslavou Kejmarovou a paní asistentkou Lucií Míkovou se těší na nový školní rok 2021/2022.

Všichni jsme po prázdninách plní energie a očekávání, co nám tento rok přinese.

Role předškoláka je velmi důležitá, a proto se musíme snažit, abychom byli vzorem pro našich šest nových, mladších kamarádů. Budeme dělat vše proto, aby se co nejdříve začlenili mezi nás a bylo jim ve školce dobře.

Stejně jako minulý rok budeme i nadále realizovat program "Začít spolu". Našim cílem bude zatraktivnit centra aktivit a vytvářet podnětná prostředí k seberealizaci a uspokojování potřeb dětí.

Do nabídky prvního pololetí chceme zařadit delší vycházky do okolí města a obecně trávit více času v přírodě. Plánujeme návštěvu knihovny spojenou s besedou, návštěvu Čechovy stodoly (27.10.) a pokud to situace dovolí, rádi bychom navštívili i nějaké divadelní představení. V rámci MŠ plánujeme akce Dýňování, Vánoční besídku a posezení s rodiči. Novinkou pro tento rok bude seznámení se s anglickým jazykem a plavecký výcvik.

Moc se na nový školní rok těšíme a doufáme, že nám situace dovolí všechny akce zrealizovat.

Hodě zdraví všem přejí Myšky.