MYŠKY

Třídní učitelka: Ivana Abrhámová
Učitelka: Eliška Kadlecová

Asistentka pedagoga: Kristýna Kaháčková
Provozní personál: Jana Jelínková

Počet dětí: 22

Věk dětí: 2-3 roky


VÍTÁME VÁS VE TŘÍDĚ MYŠEK !

Devět děvčat a třináct chlapců s třídní paní učitelkou Ivanou Abrhámovou, paní učitelkou Eliškou Kadlecovou a paní asistentkou Kristýnou Kaháčkovou se těší na nový školní rok 2022-2023.
Moc se těšíme na nové kamarády a kamarádky.

Děti jsou čerstvě tříleté, jedenáct dětí dosáhne tří let až na přelomu roku nebo v lednu. K 1. září nastoupilo celkem čtrnáct dětí. Mezi kamarády máme dva chlapce ukrajinské a dvě děti vietnamské národnosti.

Naším cílem bude usnadnit dětem adaptaci, vytvořit podnětné prostředí a radostnou atmosféru. Vytvořit takové podmínky, aby se děti do školky těšily a zcela eliminovat plačtivá rána.
V rámci prvního pololetí, chceme děti seznámit s prostředím MŠ a okolím. Naučit se chodit za ruku s kamarádem, pohybovat se bezpečně po chodníku a kraji silnice. Dále máme v plánu navštívit divadelní představení, která budou realizována v areálu MŠ, plánujeme též akce s rodiči "Dýňování", Mikulášskou nadílku nebo setkání u vánočního stromečku.
Věříme, že tento školní rok nebude ničím narušen a vše k všeobecné spokojenosti proběhne v pořádku.
Hodně zdraví a pohody Vám všem přejí MYŠKY.

Fotogalerie 2022 / 2023