MYŠKY

Třídní učitelka: Ivana Abrhámová
Učitelka: Bc. Jaroslava Kejmarová

Asistentka pedagoga: Lucie Míková
Provozní personál: Jana Jelínková

Vítáme Vás ve třídě Myšek. 11 děvčat a 11 chlapců spolu s třídní učitelkou Ivanou Abrhámovou a paní učitelkou Aničkou Tesařovou se těší na nový školní rok 2020-2021. Po dlouhých téměř pětiměsíčních prázdninách jsou všichni natěšeni a plni energie a očekávání. A k tomu je jako stvořen program, kterým se inspiruje naše MŠ "Začít spolu". Vybudovaná centra aktivit nabízejí dětem hodně podnětů a možností seberealizace. Spolu vytváříme pravidla, domlouváme se na nich, spolupracujeme ve skupinách, scházíme se v komunitním kruhu a hodnotíme společnou práci.

Do pestré nabídky prvního pololetí bychom chtěli zařadit i návštěvu Plzeňské ZOO a návštěvu vánoční Čechovy Stodoly. Určitě bychom chtěli navštěvovat divadelní představení v Labi, pokud to epidemiologická situace dovolí. Plánujeme i akce s rodiči např. Dýňování, Vánoční setkání, Podzimní školkohraní.

Moc se těšíme a doufáme, že nám situace dovolí akce zrealizovat. Hodně zdraví všem přejí Myšky!

Fotogalerie 2020/2021