Aktuální informace ke COVIDu-19

08.09.2020

Od 9. 9. 2020 je jedna třída MŠ Větrná v karanténě! MŠ postupuje dle pokynů KHS.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Covid - 19:

1) Do MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba, a s rouškou.
2) Do MŠ jen zdravé dítě!
3) Rodiče nevstupují do třídy, dezinfikují ruce v šatně nebo u vchodu do MŠ
4) Ruší se mimoškolní aktivity
5) Doporučujeme omezit pobyt dětí ve svodných třídách
6) V případě alergického kašle/ rýmy doloží rodič zprávu lékaře

Info rodičům jsou k dispozici: web, úřední deska, šatny tříd.