DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVCÍMU PROGRAMU

31.08.2021

V příloze tohoto textu najdete dodatek k ŠVP, vztahující se k jazykové přípravě dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Tento dodatek je platný od 1.9.2021.