NÁVRAT DĚTÍ

26.11.2020

Dále platí zvýšená hygienická opatření
- řádná ochrana dýchacích cest dospělých
- dezinfekce rukou u vchodu do budovy
- do školky jen zdravé dítě

Děkujeme.