INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

25.08.2021

Milí rodiče, přečtete si pozorně následující body, které vycházejí z Manuálu pro školy ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19, vydaném MŠMT dne 17.8. 2021, a které se týkají MŠ. Manuál vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví.

1. Děti v mateřských školách se nebudou testovat, pokud si to nevyžádá situace (ohnisko nákazy v regionu apod.).

2. Je nutné dodržování hygienických zásad ze strany zaměstnanců školky, dětí i rodičů (pro děti platí umytí rukou před příchodem do třídy).

3. Rodiče budou i nadále vstupovat do prostor MŠ v rouškách, dítě může doprovázet vždy jen jedna dospělá osoba, která se ve školce zdrží co nejkratší dobu.

4. Je třeba ve třídě vždy oznámit změnu kontaktů, školka musí mít u každého dítěte platná telefonní čísla na dvě blízké osoby.

5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do MŠ zakázán.

6. Svodné třídy znamenají vyšší riziko nákazy, neboť zde dochází ke kumulaci dětí z různých tříd.

7. Pobyt dítěte s projevy onemocnění (rýma, kašel, teplota atd.) není v MŠ možný.

8. V případě projevu infekčního onemocnění během dne bude dítě umístěno do izolace a budou kontaktování rodiče.

9. Pokud jsou projevy dítěte způsobeny alergií či jinými chronickými potížemi, musí o tomto donést potvrzení od lékaře.

10. Osoby vracející se do ČR ze zemí s rizikem nákazy musí po návratu nastoupit do samoizolace na 5-10 dnů podle toho, do jaké kategorie je zařazena země, kde pobývaly. Dítě může nastoupit do MŠ teprve po skočení izolace.